Broumovsko se pyšní nejdelším pískovcovým labyrintem v Evropě

Broumovsko - Složitý podzemní systém, který objevili speleologové před dvěma lety v teplických skalách na Broumovsku, je největším podzemním pískovcovým labyrintem v Evropě. Délkou se mu blíží pouze jeskyní chodby ve Španělsku a Francii. Jeho délka dosahuje nejméně 27, 5 kilometrů. Mapování podzemního systému, který dostal jméno po bohu moří Poseidonovi, dokončili speleologové letos.

„Převažují zde především propasti. Celý systém se proto objevoval převážně horolezeckou technikou,“ uvedl biospeleolog Roman Mlejnek, který jeskyni objevil při zoologickém průzkumu podzemí. „Najednou jsem viděl jeskyní propast, která nebyla nikde zanesená na mapě. Záhy jsem zjistil, že je napojená i na další propasti,“ dodal.

Podzemní labyrint leží mimo značené turistické cesty v klidové části přísně chráněné rezervace. „Nepředpokládáme, že by se nově objevený systém Poseidon zpřístupňoval veřejnosti,“ řekl Petr Kuna ze Správy CHKO Broumovsko. Podle Hany Heinzelové z Chráněné krajinné oblasti Broumovsko by přítomnost člověka ovlivnila zvláštní mikroklima jeskyní.

Broumovský podzemní systém vznikl v kvádrových pískovcích. Zhruba dvě třetiny podzemí tvoří puklinové labyrinty a propasti, zbytek zabírají suťové jeskyně. Speleologové v systému také objevili unikátní kořenové krápníky, které jsou tvořeny kořínky stromů a rostou proti gravitaci. Největší  z nich měří 70 centimetrů.

Díky specifickému mikroklimatu zde žijí i chladnomilné druhy bezobratlých živočichů. Některé druhy pavouků, brouků a roztočů lze dokonce považovat za relikty doby ledové.