Brno si připomíná 150. výročí první Mendelovy přednášky

Brno - Moravská metropole si připomíná 150. výročí první přednášky Johanna Gregora Mendela, na které stojí základy genetické vědy. Mendel vystoupil se svými objevy v tehdejší německé reálce v Jánské ulici v Brně, kde je dnes od dopoledních hodin k vidění výstava s názvem „Škola, kde Mendel zveřejnil svůj objev“. Bonusem je i 150 let stará třídní kniha s jeho zápisy.

Kněz, fyzik a přírodovědec Johann Gregor Mendel přednesl poprvé svoji objevitelskou teorii o zákonech dědičnosti 8. února 1865 v prostorách bývalé vyšší reálky v Jánské ulici v Brně, kde tehdy učil. K experimentování s rostlinami hrachu ho motivovali květináři, kteří chtěli získat nové zajímavé odrůdy.

Díky své pečlivosti už tehdy došel k závěrům, které dodnes uznává celý vědecký svět. „Dva roky si připravoval experiment a dalších osm let jej prováděl, což byla hrozná práce, pěstování stovek a stovek rostlin, počítání tisíce a tisíce semen hrášků,“ říká autorka projektu Centra Mendelianum Eva Matalová.

Přednášku v učebně tehdy poslouchaly desítky členů Přírodozkumného spolku. „Členové té hospodářské společnosti ocenili ten objev jako epochální už po tom jeho přednesení, byli nadčasoví, takže Brno Mendela ocenilo mnohem dřív než celý svět,“ dodává Matalová. „Brno v 60. a 70. letech (19. století) bylo město, které mělo mnohem více internacionální charakter než teď. Bylo to centrum německy orientované vědy,“ doplňuje generální ředitel Moravského zemského muzea Martin Reissner.

Život zakladatele genetiky učaroval i britskému spisovateli a biologovi Simonu Mawerovi. „Příběh Mendela je v knize vyprávěn očima postavy moderního vědce. Je tam jak jeho život – moderní genetika, tak i život Mendela – ten reprezentuje genetiku původní,“ říká sám autor knihy Mendelův trpaslík.

  • Moravské zemské muzeum připravilo výstavu věnovanou škole, kde Mendel svůj objev zveřejnil a kde tehdy učil. Je zde také možné nahlédnout do originálu třídní knihy z tehdejší reálky s Mendelovými zápisy.
  • Muzejní Centrum Mendelianum si výročí připomíná setkáním čtenářů s britským spisovatelem Simonem Mawerem, který je autorem „genetického thrilleru“ Mendelův trpaslík.
  • Mendelovo muzeum zase pozvalo do Brna na přednášku v Jánské ulici například špičkového britského vědce Michaela Strattona, který se zabývá genetickými souvislostmi rakoviny.
  • Přímo v muzeu, které sídlí ve starobrněnském klášteře, dějišti Mendelových pokusů, je připravená výstava rukopisů a dalších vzácných dokumentů zapůjčených z Univerzity v Illinois. Do zámoří je odvezl Mendelův životopisec Hugo Iltis. Výstava je však v neděli přístupná jen zvaným hostům, pro veřejnost bude otevřená od úterý.