Brdské obce chtějí více peněz

Plzeň - Miliarda dvě stě milionů korun, které vláda posílá do Brd na rozvoj oblasti, obcím nestačí. Starostové sepsali svoje požadavky a teď se ukázalo, že by si přáli více než trojnásobek. Vládní komise, která bude peníze přidělovat, ale jejich seznamy seškrtá a rozdělí jen domluvenou částku. Vesnice, které by měly být radaru nejblíže, chtějí více než ostatní.

Starostové vládu nešetřili a do seznamů požadavků napsali úplně všechno. Všimné za radar, jak mimořádné dotaci říkají, chtěli někteří použít nejen na infrastrukturu, ale třeba i na nákup nových hasičských stříkaček. „Jsou starostové různí, někdo to zkouší a napsal si třeba 25 priorit, jiný dvě nebo tři,“ přibližuje postup brdských starostů člen komise pro rozvoj Brdska Vladislav Vilímec. „Tomu se říká mečiarovská metoda, zažádám o dvě stě milionů a dostanu devadesát,“ doplňuje Vilímce hejtman Plzeňského kraje Petr Zimmermann.

Vládní komise pro rozvoj Podbrdska, která má peníze na starosti, teď musí přijít na to, jak rozdělovat spravedlivě. Pokud dá všem stejně podle počtu obyvatel, budou se cítit ukřivděni starostové obcí nejblíže plánované základně. Pokud ale bude důležitá vzdálenost od radaru, dostanou nejmenší vesnice nejvíce.„Ty obce, které jsou nejblíže, musí dostat minimálně o 100 procent víc,“ hájí kritérium vzdálenosti starosta Míšova Pavel Hrubý.

Názory se zatím různí. Vladislav Vilímec by vzdálenost obce od kóty 718 do dotací alespoň částečně zohlednil. „Zohledňovat budeme nejen vzdálenost od případného radaru, ale také skutečně potřebné věci,“ naznačuje Vilímec možný způsob přidělování peněz. Hejtman Plzeňského kraje si zase myslí, že dokud není radar jistý, nemá cenu dávat bližším obcím víc než ostatním. Zároveň nevylučuje možnost, že pokud bude radar vybudován, je možné se k těm nejbližším obcím vrátit a ještě něco pro ně udělat.

Na otázku, které vesnice by si zasloužily nejvíc peněz, neodpověděl ani premiér, který je na dvoudenní návštěvě Plzeňského kraje.