Biskupové ve Velehradě rozhodli o stažení žalob na kraje kvůli církevním majetkům

Biskupové ve Velehradě rozhodli o stažení žalob na kraje v nichž se diecéze domáhaly určení vlastnictví majetku, který církvi patřil před rokem 1948. Ke stažení žalob vyzvali biskupové i řády a kongregace působící v zemi.

Dobré vztahy se státem a kraji jsou podle biskupů, kteří se dnes sešli na Velehradě, prioritou. Diecéze se proto vzdávají restitučních žalob vůči krajům. „Jde o rozhodnutí jednoznačné ze strany diecezí. Ke stejnému kroku jsou vyzváni také představitelé řádů a kongregací. Biskupská konference jim to ale nemůže nařídit,“ řekl generální sekretář České biskupské konference Tomáš Holub. Podle něj se jednání zúčastnili také zástupci řádů, kteří tuto věc podpořili.

Tento postoj je veden snahou o účinnou spolupráci s kraji v rámci společné starosti o památky, sociální péči, vzdělávání a kulturu.
Prohlášení České biskupské konference

Podle Tomáše Holuba jde o desítky až stovky žalob vůči krajům. Přesné číslo biskupové neznají, ani přesnou hodnotu majetku. Jedná se především o vzácné movité věci z galerií. „Hodnota je umělecky obrovská a finančně velmi těžko vyčíslitelná. Jedním z klasických příkladů jsou exponáty z Alšovy galerie v Jižních Čechách,“ upřesnil Tomáš Holub.

Za peníze z majetkového vyrovnání se zrekonstruoval i Velehrad

Olomoucký arcibiskup Jan Graubner dnes novinářům řekl, že tohoto arcibiskupství se stažení žalob netýká, žádné žaloby totiž nepodalo. Peníze získané z majetkového vyrovnání  ale církev využila na různé projekty, například i k rekonstrukcím ve Velehradě.

Biskupové v prohlášení zároveň ale konstatují, že přechod majetků na kraje podle zákona o majetku krajů obecně probíhal za jiných okolností, než tomu bylo v případě přechodu historického církevního majetku na obce. Stažení žalob se tak netýká obcí.

Biskupové také dodávají, že až do vydání rozsudku Nejvyššího soudu ve věci kláštera kapucínů v Opočně neexistoval žádný závazný výklad vztahu zákona o majetkovém vyrovnání a zákona o majetku krajů ohledně nemovitých věcí z původního církevního majetku. Proto některé církevní subjekty využily svého práva a požádaly o přezkum této otázky soudy.

Podle biskupů jde o vstřícný krok ke krajům

Biskupská konference je podle Tomáše Holuba přesvědčena, že konkrétně ve věcech movitých je možnost žalob naprosto legitimní. „Nicméně chceme toto vnímat jako vstřícný krok. Nechceme přispívat k dalšímu vyostření těchto věcí před podzimními volbami,“ vysvětlil postoj biskupů Tomáš Holub.

Před okresními soudy se v současné době vede nebo připravuje třista šedesát sedm sporů, ve kterých církve žalují Státní pozemkový úřad. Domáhají se určení vlastnického práva k nemovitostem, které stát nechce v restitucích vydat, protože podle něj nejsou jeho majetkem. Vyplývá to z materiálu vládního výboru, který monitoruje proces majetkového vyrovnání státu s církvemi. Další stovky sporů eviduje Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových. Podaných žalob bylo ke konci března pravděpodobně přes pět set.

Vstup Josefa Kvasničky z Velehradu (zdroj: ČT24)