Bauhaus šlape po smlouvě s Ostravou, sankce nebyly stanoveny

Ostrava – Společnost Bauhaus koupila před sedmnácti lety areál bývalých jatek v Ostravě. Součástí smlouvy s městskou částí, která areál prodala, byla i podmínka, že Bauhaus chátrající objekty opraví. Firma ale dohodu nedodržela a dodnes za to nebyla potrestána – a ani nemohla. Ve smlouvě totiž chybí jakékoli sankce pro případ, že jedna ze stran ustanovení poruší.

Pro historický areál jatek mají místní jednoduchou přezdívku – Ostuda Ostravy. Firma Bauhaus, které budovy patří, zcela pošlapala smlouvu s městem, která jí předepsala jatka zrekonstruovat. Dobře věděla, že jí za to nic nehrozí.

Jenomže společnost se areálu nechce ani vzdát. Město by ho chtělo koupit, jednání však jsou marná. „V současné době je to na mrtvém bodě,“ vyjádřil se primátor Ostravy Petr Kajnar.

Jatka koupil Bauhaus od radnice Moravské Ostravy a Přívozu před 17 lety. Od té doby udržuje budovy právě v takovém stavu, aby se vyhnul jakémukoli postihu „Náš úřad čas od času upozorní na věci, které nejsou v pořádku. Fakt je, že Bauhaus pak sjedná nápravu, takže se vlastně jatka udržují v takovém stavu, aby nespadla,“ potvrdil primátor Petr Kajnar. Přesto musela být jedna z budov stržena loni v březnu. Majitel se k současnému stavu budov vyjadřovat nechce.

Reportáž Radka Wiglasze (zdroj: ČT24)

Město nemá žádnou možnost, jak dosáhnout svého nebo alespoň Bauhaus, který dlouhodobě zanedbává svoji povinnost, potrestat. „Sankce je poslední možnost a přichází na řadu až ve chvíli, kdy byly všechny nástroje vyčerpány, to se ale v případě jatek neděje,“ řekl vedoucí oddělení památkové péče ostravského magistrátu Miroslav Křídlo. Podle magistrátu jsou jatka stále v poměrně zachovalém stavu a zřícení nebo nucená demolice některé z dalších budov v blízké budoucnosti nehrozí. Stejně časově vzdálená však zřejmě zůstává i jejich rekonstrukce.