Zemřela skladatelka Ivana Loudová. Psala hudbu pro znalce i pro děti

V úterý zemřela v Praze po dlouhé těžké nemoci ve věku 76 let hudební skladatelka a profesorka skladby Ivana Loudová. Oznámil to její syn Tomáš Haase. Loudová je autorkou více než stovky orchestrálních, komorních, vokálních či sborových děl. Za svou tvorbu obdržela řadu ocenění v Česku i zahraničí. Spolupracovala s rozhlasem nebo filmem a byla členkou Umělecké besedy a sdružení Ateliér 90.

V mládí Ivana Loudová studovala skladbu na pražské konzervatoři, na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze (HAMU) a v umělecké aspirantuře na HAMU u výrazných tuzemských skladatelů Miloslava Kabeláče a Emila Hlobila.

Díky stipendiu francouzské vlády se mohla na začátku 70. let učit také v Paříži od francouzských skladatelů Oliviera Messiaena a Andrého Joliveta a absolvovala stáž v experimentálním studiu Centre Bourdan při tehdejším francouzském Úřadu pro rozhlasové a televizní vysílání (ORTF).

Po ukončení studií se věnovala skladatelské profesi ve svobodném povolání i ve spolupráci s rozhlasem, divadlem či filmem. Ve svých skladbách uplatňovala modalitu a techniky tzv. Nové hudby. Zaměřovala se převážně na komorní, symfonickou a vokální tvorbu. Významnou část její kompoziční činnosti tvoří skladby pro děti.

Příležitostně se věnovala teoretické a pedagogické činnosti, vedla například mistrovské skladatelské kurzy v USA, Německu a Rakousku. V osmdesátých letech spolupracovala se souborem American Wind Symphony Orchestra v USA. Později učila na pražské HAMU. 

V roce 2015 obdržela Cenu Ministerstva kultury za přínos v oblasti hudby, a to „za kompoziční mistrovství, reprezentaci české hudby v zahraničí a výchovu mladé skladatelské generace.“ Ivana Loudová za svou tvorbu dále získala mimo jiné výroční cenu Heidelberger Kunstpreis 1993 nebo Cenu Ochranného svazu autorského 2017.