Vteřina dějepisu: Vykřešete ze své mysli, co provedl Horymír, než byl zase na koni?

Tam když u té čisté studánky vykonána zápalná oběť, vstavil nejpřednější z lechů čepici někdy Přemyslovu Křesomyslovi na hlavu a všichni kolem radostně volali: „Křesomysl, hospodin náš! I on nás bude blahoslaviti.“ Všichni ho pozdravili, poklonili se mu a pak jej vyprovodili v hlučném průvodu na Vyšehrad. Těmito slovy líčí Alois Jirásek korunování pohanského Křesomysla českým knížetem.

Ke slavné události mělo dle kroniky Václava Hájka z Libočan dojít 22. května 833. O třináct let později prý bylo na Vyšehradě opět pozdvižení – kvůli neumětelskému vladykovi Horymírovi. Křesomysl ho odsoudil na smrt. Vykřešete ze své mysli, co Horymír provedl, že si vykoledoval trest nejvyšší? Kterému pak ovšem unikl slavným skokem z Vyšehradu na věrném Šemíkovi.