Švabinský, Toyen, Fila. Holešovský zámek hostí výstavu spolku Mánes

Holešov – Více než tři stovky uměleckých děl v celkové hodnotě téměř sto milionů korun. Zámek Holešov hostí nejzásadnější projekt letošní sezony – výstavu uměleckého spolku Mánes. Díla pro výstavu zapůjčili potomci umělců i soukromí sběratelé či firmy.

Historie a současnost spolku Mánes. Nová výstava na holešovském zámku ukazuje obě tváře jednoho z nejznámějších uměleckých sdružení u nás. Mánesem prošly největší osobnosti české výtvarné scény a architektury. Stačí vyjmenovat: Max Švabinský, Joža Uprka, Václav Špála, Emil Fila, Toyen. Unikátní kolekci starších děl tvoří asi stovka obrazů, kreseb, soch a plakátů, které spolu v takovém rozsahu nikdy vystaveny nebyly. „S největší pravděpodobností je tato výstava tou největší, kterou jsme od roku 1990 v Česku uspořádali,“ potvrdil jeden ze současných představitelů spolku Mánes Ivan Exner.

Soudobým autorům je věnována druhá část expozice. Na holešovském zámku vystavují malíři, grafici, skláři, architekti a sochaři od nejstarších členů spolku po nejmladší generaci. Mezi malíři je to například Michael Rittstein a Aleš Knotek, ze sochařů Stanislav Hanzík, jehož sochy jsou k vidění v exteriéru před zámkem. Prostřednictvím modelů architektonických návrhů svou práci představují například Jiří Lasovský, Vlado Milunic a Josef Pleskot.

„Tato výstava je mimořádnou kulturní událostí celorepublikového významu. Reflektuje dějiny spolku Mánes v jeho plné šíři a rozmanitosti a svým rozsahem i záběrem je neopakovatelnou příležitostí seznámit se ve zkratce prostřednictvím originálů s českou výtvarnou kulturou od Josefa Mánesa a Mikoláše Aleše k dnešku,“ komentoval projekt český historik umění a někdejší předseda spolku Mánes Jiří Kotalík, který výstavu zahajoval.

Spolek výtvarných umělců Mánes vznikl v roce 1887 jako sdružení mladých výtvarníků. Jeho účelem bylo diskutovat a přednášet o umění, jak českém, tak i evropském, vydávat časopisy, umělecké publikace a pořádat výstavy. Prvním předsedou Mánesa byl Mikoláš Aleš. Činnost spolku přerušili v roce 1956 komunisté, obnoven byl v roce 1990. Dnes sdružuje asi sto členů všech možných oborů včetně teoretiků výtvarného umění.