Středoevropské forum III je maďarské

Olomouc – Třetí výstavou představuje olomoucké Muzeum umění projekt Středoevropského fora Olomouc (SEFO). Dvě loňské výstavy prezentovaly výběr z děl českých autorů pro tuto stálou expozici a architektonickou studii projektu. Třetí výstava v pořadí je zaměřena na maďarské autory, jejichž díla přibyla do muzejních sbírek v roce 2008. Soubor maleb a konceptuálního umění z poválečné tvorby vybraných maďarských umělců je možné si prohlédnout do 23. května.

Dominantní postavení na výstavě zaujímají tvůrci tzv. generace IPARTERV, která na výtvarnou scénu nastoupila koncem 60. let 20. století a vytvořila nejvýraznější skupinu maďarských výtvarných umělců druhé poloviny 20. století. Tuto generaci reprezentují sádrové odlitky Györgyho Jovánovicse, konceptuální fotografie Gézy Perneczkého a geometrická abstrakce malířů Imre Baka a Istvána Nádlera. Na ně navazuje osobité propojení konceptuálního umění s geometrickou abstrakcí v díle Dóry Maurer.

„Těmto autorům ze 60. let zůstalo třeba jen jediné dílo, které si schovávali, aby jej mohli vystavovat na významných výstavách v New Yorku nebo Paříži. Pro ideu Středoevropského fora se ho byli ochotni vzdát,“ uvedla k získání maďarských děl spolukurátorka výstavy Gina Renotiére.

Ve sbírkách Muzea umění jsou již nyní zastoupeni autoři nejen z Budapešti, ale také z dalšího významného uměleckého centra – z jihomaďarské Pécse. „Působila zde například avantgardní skupina Pécsi Mühely, tedy Dílna Pécs, kterou na výstavě zastupuje Sándor Pinczehelyi,“ doplnila kurátorka výstavy Šárka Belšíková.

Mezi akvizicemi nechybí ani László Fehér – zástupce nejmladší generace maďarských umělců prosazujících se od 80. let 20. století. „Ve svých malbách se snaží nejen nalézt vlastní identitu, ale zároveň nadčasovým způsobem zachytit pomíjivý obraz člověka konce dvacátého století,“ přiblížila Fehérovu tvorbu Belšíková. „Díla reflektovala společnost, ve které jsem žil. Vypovídají o mém dětství a vlastně je to příběh, který jsem já sám prožil,“ doplňuje Fehér.

Výstavu doprovází videoprojekce několika dokumentů z archivu maďarských tvůrců. 

Středoevropské forum Olomouc má být multifunkčnícm centrem, mapujícím různorodé projevy výtvarné kultury po druhé světové válce. Stálá expozice představí umělce z České republiky, Slovenska, Polska, Rakouska, případně Německa a také z Maďarska.

Muzeum na projektu pracuje čtyři roky. V současně době čeká, až ministerstvo kultury vyhlásí příslušnou výzvu pro projekty Integrovaného operačního programu. Dotace 500 milionů korun, o niž bude muzeum žádat, bude využita na rekonstrukci stávající budovy muzea a dostavbu nového objektu v sousední proluce.

SEFO mělo být podle původních plánů dokončeno v roce 2014. „Pokud výzva bude vypsána v polovině května a pokud nebudou další administrativní průtahy, tak by se to stihnout mělo,“ domnívá se ředitel Muzea umění Olomouc Pavel Zatloukal.