Neznámý malíř: Studně života

Za dalším uměleckým dílem ve sbírkách Národní galerie zamíříme opět do Šternberského paláce. Podíváme se tentokrát na obraz Studně života od anonymního malíře, s nímž se pojí asi pět děl, která jsou dochována v evropských sbírkách a z nichž je právě pražský obraz nejdůležitější. Byl namalován v roce 1511, tedy přesně před pěti sty lety, a je jedním z mála děl, jež se zachovala ve svém původním rámu.

Malíř zde pracuje se symbolikou a dobrou znalostí Starého i Nového zákona. Zajímavé je mimo jiné i přísně hierarchické zobrazení jednotlivých postav, které přicházejí ke svatému přijímání. Jedna postava se však z tohoto rozdělení vymyká. Jaký příběh se za tím skrývá, a samozřejmě i další zajímavé detaily, prozradí kurátorka Olga Kotková.

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Studně života (zdroj: ČT24)

Olga Kotková, kurátorka Sbírky starého evropského umění, se odborně zabývá německým, nizozemským a vlámským uměním 14.-17. století. K této tematické oblasti dosavadně publikovala asi stovku příspěvků. V poslední době připravila např. výstavu Albrecht Dürer: Růžencová slavnost 1506-2006 (Praha, NG, 2006) či Roelandt Savery: malíř ve službách císaře Rudolfa II. (Praha, NG, 2010-2011).

Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 9. října. Tématem bude tentokrát obraz od Johannese Vermeulena Zátiší s hudebními nástroji a knihami (Vanitas) v podání kurátorky Sbírky starého umění NG v Praze Jitky Handlové. Všechny předešlé díly naleznete zde.