Nekonečná kreativita skla ví, že hlavní je SLAdění

Úvahy o jiných přístupech ke sklu a o materiálu přináší až do konce roku retrospektivní výstava děl SLAdění. Pražská galerie českého skla tak navazuje na přehlídku mladých sklářských výtvarníků Stanislav Libenský Award. Prezentované práce jsou pouhým zlomkem artefaktů ucházejících se o vítězství v roce 2015, ovšem doplněné o objekty z šesti předcházejících ročníků.

 Reflexe, nové pohledy na tradiční sklářské techniky a představení celkového přístupu ke sklu – prvky, na kterých si expozice SLAdění zakládá. „Výstava si klade za cíl zdůraznit rozmanité a neotřelé přístupy v práci se sklem, ale především samotný proces vzniku skleněných objektů, v němž se snoubí řemeslné i umělecké pojetí,“ uvedla Kateřina Čapková, ředitelka Pražské galerie českého skla.

Výstavní síň na jednom místě shromáždila část děl, která se ucházela o cenu Stanislava Libenského v loňském roce, ale přehlídku doplnila o další objekty ze šesti předchozích ročníků. Účelem této kombinace je možnost srovnání a vnímání umění v retrospektivě.

„Ať se jedná o výtvarné návrhy objektů, či jejich následnou realizaci, do práce se sklem se vždy promítá dění, které se stává naprosto určujícím a signifikantním rysem celkového pojetí,“ říkají organizátoři. Soutěžící ve svých pracích kombinují i jiné materiály než jen sklo: sůl, měď, stříbro, papír, keramiku, optická vlákna, dřevo, plast nebo textil. 

Retrospektiva Libenského ceny (zdroj: ČT24)

„Byť vystavující mnohdy volí stejné technologické postupy, výsledné artefakty jsou vždy zcela odlišné a unikátní. Rozmanité způsoby tvorby i samotný proces jsou otevřené a předem zcela nedefinované, přičemž se před absolventy otevírá nepřeberné množství kreativních řešení,“ lákají na výstavu.