Muzeum v Hradci Králové pořádá virtuální exkurze do „městské“ přírody i pravěkých svatyň

Omezení volného pohybu neznamená, že by lidé nemohli „chodit“ po památkách nebo do přírody. Oboje je totiž možné alespoň virtuálně. Dvě takové exkurze na dálku nabízí na svém webu Muzeum východních Čech v Hradci Králové. Zájemce provede po tajemných pravěkých stavbách a také jim blíže představí faunu a floru, na které mohou narazit i ve městě, „jakmile vystrčí nos, byť v roušce“.

Ve virtuální exkurzi nazvané Pravěké svatyně (?) popisuje muzeum devatenáct takzvaných rondelů ve východních Čechách.

„Jednalo se o velkou kruhovou stavbu, jejíž průměr mohl být více než sto metrů. Obvod byl tvořen valem, příkopem a palisádou. (…) Dovnitř vedly vstupy, nejčastěji čtyři (ale objevuje se jich méně i více). Uvnitř rondelů se zpravidla nenacházely žádné stavby, které by s ním byly současné, totéž většinou platilo i pro úplně nejbližší okolí areálu,“ vysvětluje virtuální prezentace, kterou připravili archeologové Kateřina a Petr Čechákovi.

Rondely jsou staré přes šest tisíc let, a i když se nezachovaly, muselo jít o impozantní stavby, které nešlo přehlédnout. Stopy po nich byly objeveny díky leteckým snímkům, přijít se ale zatím nepodařilo na účel, jemuž v neolitu sloužily.

Druhá virtuální exkurze – Přírodověda v roušce – má být nejen pasivním poučením, ale i inspirací k aktivnímu prozkoumání blízkého okolí. Právě v něm totiž lidé v důsledku omezení tráví během pandemie mnohem více času než za běžného provozu. 

„Pozornost přírodovědců nepřitahují jen zachovalé přírodní biotopy… Okolí našich domovů nám sice nemusí připadat tak atraktivní jako exotické krajiny nebo chráněná území, ale i zde můžeme narazit na přírodní zajímavosti,“ upozorňuje muzeum. V prezentaci se tak zaměřuje na to, co roste a žije v domech a na dvorcích, na ulicích, parcích i v zahradách.

Virtuální Muzeum východních Čech zve také na výstavu o prvorepublikové cyklistice a nabízí nápady, jak zabavit děti.