Maxmilian Pirner: Víly u pramene

Dětství strávené uprostřed lesů v západních Čechách ovlivnilo malíře Maxmiliana Pirnera na celý život. Jako dítě vstřebával pověsti a pohádky spojené s hrady a zříceninami v tomto kraji. Jeho dílo je rovněž významně inspirováno četbou literatury, objevují se v něm alegorické obrazy s pohádkovými bytostmi. Víly u pramene jsou tématem, ke kterému se Pirner několikrát vracel, jak to bylo v jeho tvorbě obvyklé.

Obraz z roku 1895 je alegorickým znázorněním přírody. Víly jsou zobrazeny jako živly, které přírodu ovládají, a řídí tak i život člověka. Detaily o díle této veskrze uzavřené osobnosti i o tom, kde nalézt další pohádkové motivy, napoví kurátorka Veronika Hulíková.

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Víly u pramene (zdroj: ČT24)

Veronika Hulíková je kurátorkou Sbírky umění 19. století. Vystudovala obor dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze (2008). V Národní galerii se věnuje českému umění 2. poloviny 19. století. V roce 2009 připravila soubornou výstavu malíře Otakara Lebedy.

V neděli 15. července se v cyklu Národní galerie nikdy nezavírá podíváme společně s kurátorkou Monikou Sybolovou na dílo od Quida Mánesa s názvem Starožitník. Všechny předešlé díly naleznete zde.