Jusepe de Ribera: Svatý Jeroným

Jedním z tvůrců neapolské barokní školy, jež výrazně ovlivnila charakter malířského umění 17. i počátku 18. století na Apeninském poloostrově, byl bezesporu Jusepe de Ribera. Tento malíř je zároveň považován za jednoho z nejvýznamnějších následovníků stylu Michelangela Caravaggia s jeho dramatickým šerosvitným přednesem. Jedním z příkladů je i obraz Sv. Jeroným, na němž malíř zachytil jednoho ze čtyř Otců západní církve při plnění jeho celoživotního úkolu, kterým byl podle církevní tradice překlad Písma Svatého do latiny. O detailech díla, jež je autenticky signováno i datováno do roku 1646, pohovoří ředitel Sbírky starého umění Národní galerie v Praze Vít Vlnas.

Vít Vlnas je v současnosti pověřen funkcí náměstka generálního ředitele pro sbírkovou činnost. Specializuje se na výzkum kultury a umění období baroka. Je kurátorem řady výstavních projektů (naposledy souborné výstavy Karla Škréty, Praha 2010/11) a autorem či spoluautorem většího množství odborných studií a knih (naposledy IX. dílu Velkých dějin zemí Koruny české, 1683-1740).

Národní galerie v Praze nikdy nezavírá - Svatý Jeroným (zdroj: ČT24)

Na další díl z cyklu Národní galerie nikdy nezavírá se můžete těšit opět v neděli 2. října. Kurátorka Sbírky starého umění NG v Praze Olga Kotková představí obraz Studně života, jenž byl namalován právě před pěti sty lety. Všechny předešlé díly naleznete zde.