Jasný tip Josefa Chuchmy: Písně, které poslouchal Carolus IV.

Novinář Josef Chuchma ve svém kritickém týdeníku Jasná řeč Josefa Chuchmy nejen kritizuje, ale i doporučuje. Tentokrát jeho volba padla na jeden ztichlý hudební tip: album Carolus IV. od souboru Schola Gregoriana Pragensis.

„Letošní jaro si bude všemožně připomínat sedmisté výročí narození panovníka Karla IV. Předznamenáním tohoto výročí je nové album souboru staré hudby Schola Gregoriana Pragensis nazvané Carolus IV. Hlavním hostem na nahrávce, která byla pořízena speciálně k tomuto jublieu, je sopranistka Hana Blažíková.

Umělecký vedoucí souboru David Eben se svými spolupracovníky vybral a nastudoval 26 skladeb, které rozdělil do šesti tematických oddílů. Všechny se dobově i tematicky váží k epoše a osobnosti Karla IV., některé dokonce on osobně kdysi mohl slyšet, některým velmi pravděpodobně skutečně naslouchal. Tato hudba totiž ve 14. století zněla například v prostředí svatovítské katedrály či v prostředí pražské univerzity.

Kromě požitku z hudby, která člověka prostě nutí zpomalit, nabízí pečlivě vypravený booklet alba poučené a poučné informace hudební i kulturní a rovněž překlady všech textů písní, které jsou na albu přítomny.

A ještě jedna věc - když tuto desku člověk poslouchá a pročítá, tak zjistí, jak kultura a společnost byly tehdy internacionální, mnohojazykové. Žádný nacionalismus. Takže ne, abychom si Karla přivlastňovali zjednodušeným způsobem. To je možná také hlavní odkaz alba Carolus IV. a i vlády Karla IV.“