Dialog přes hranice: Kolář vedle Lisického

Kutná Hora – Galerie Středočeského kraje představuje od 26. června sbírku německého novináře a výtvarného kritika Hanse-Petera Rieseho, který kolekci uměleckých děl sestavoval od 60. let během svých pobytů v Německu, Československu, Sovětském svazu nebo USA. Propojoval tak tvorbu a umělce i v době, která jejich vzájemné spolupráci kvůli železné oponě nepřála. I proto je jeho sbírka v kutnohorské Jezuitské koleji vystavována pod názvem Dialog přes hranice.

Do Československa se Hans-Peter Riese dostal jako novinář v roce 1963. Jeho aktivit si začala brzy všímat StB, ve svých spisech ho vedla jako Ryšavce a monitorovala jeho styky s tehdejšími umělci. „Celou dobu jsem se potkával s umělci a byl jsem fascinován, jak kvalitní umění jsem tady objevil,“ vzpomíná Riese. Jeho působení režim utnul v roce 1973, kdy byl vyhoštěn.

Část jeho sbírky zaměřená na umělce z tehdejší ČSSR je jednou z nejobsáhlejších kolekcí československého výtvarného umění šedesátých a sedmdesátých let v zahraničí. GASK chce prezentací sbírky prý alespoň částečně vyrovnat deficit, který existuje v povědomí o českém umění zejména 60. a 70. let v Německu a naopak. Domníváme se, že výstavy obdobného zaměření v obou zemích stále chybí, uvádí galerie.

V Rieseho sbírce se jména českých a slovenských umělců - jako Jiří Kolář, Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Jan Kubíček či Milan Dobeš - představují v sousedství světově známých jmen jako El Lisickij, Richard Paul Lohse, Günther Uecker nebo Andy Warhol.

„Sběratelství nebylo nic záměrného, nakonec se z něho ale stal celoživotní koníček,“ přiznává Riese, který už přes čtyřicet let pracuje jako umělecký kritik pro Frankfurter Allgemeine Zeitung. Působil také jako politický zpravodaj a zahraniční dopisovatel v Praze, Moskvě a ve Washingtonu a pobýval i v dalších zemích. Ve všech svou kolekci doplňoval.

„Jediným kritériem byla vždy kvalita obrazů, nikdy jsem nesbíral obrazy, abych měl ucelenou sbírku nějakého výtvarného směru,“ upozorňuje Riese a ke sbírce dodává: „Je to vlastně záznam mého života, míst a doby, ve které jsem žil.“

Výstava bude zahájena za účasti části umělců, jejichž tvorba je součástí Rieseho sbírky. „Cílem bylo v duchu názvu Dialog přes hranice osobně propojit a přivézt sem do České republiky umělce, kteří jsou na výstavě zastoupeni,“ potvrdil kurátor Pavel Kappel. Expozice je zamýšlena jako mezinárodní putovní projekt. Po Kutné Hoře se představí v několika německých galeriích, například v Erfurtu nebo Lübecku, plánovány jsou i zastávky v Polsku a Maďarsku.

  • Sbírka Hanse-Petera Rieseho / Oskar Holweck zdroj: GASK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2664/266370.jpg
  • Německý novinář, kritik a sběratel Hans-Peter Riese (vlevo) s německým kancléřem Willym Brandtem při převzetí Ceny Fritze Sängera (Bonn, 1985) zdroj: GASK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2664/266371.jpg
  • Sbírka Hanse-Petera Rieseho / Reinold Koehler zdroj: GASK http://img2.ct24.cz/cache/140x78/article/27/2664/266369.jpg