Zákon o významné tržní síle dál platí, Ústavní soud škrtl jen malou část

Zákon o významné tržní síle zůstává v platnosti, Ústavní soud (ÚS) zrušil jen jedno ustanovení. Zákon chrání dodavatele potravin před nekalými praktikami obchodních řetězců. Zrušení celého zákona, případně některých jeho částí, navrhly soudu dvě skupiny senátorů, kteří normu označili za diskriminační. Neplní podle nich svůj účel. Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) rozhodnutí soudu vítá.

Soud zrušil jen jednu z podmínek stanovených pro náležitosti smluv mezi odběrateli s významnou tržní silou a jejich dodavateli. Podle zákona musely smlouvy obsahovat také výši veškerých peněžních plnění dodavatele, jejichž objem nesměl překročit tři procenta z ročních tržeb dodavatele za potraviny dodané danému odběrateli. Šlo typicky o platby za reklamní a propagační služby, logistiku nebo za vyhodnocování a reportování prodejnosti a obrátkovosti zboží prodávaného odběratelem.

Ustanovení podle soudu nutilo smluvní strany k ohraničení celkového plnění pevnou částkou, jejíž maximální výši ale nelze předem určit. Ustanovení tak bylo v rozporu s právem podnikat.

První podnět k soudu podali senátoři v září 2016, žádným jiným návrhem na zrušení právního předpisu se soud momentálně nezabývá déle. Další skupina senátorů následovala v roce 2017, soud obě řízení spojil. Každý návrh se týkal znění zákona účinného v jiném časovém období.

Významná tržní síla je takové postavení odběratele, v jehož důsledku si může vynutit bez spravedlivého důvodu výhodu vůči dodavatelům při nákupu potravin. Významnou tržní sílu má podle zákona například odběratel, jehož obrat za prodej potravin a služeb přesáhne pět miliard za poslední ukončené účetní období.

Jako zneužití významné tržní síly zákon uvádí nevyvážené smlouvy, vyžadování plateb za přijetí potravin do prodeje nebo různé typy diskriminace dodavatelů. Dozor nad dodržováním zákona má Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.

Senátoři podepsaní pod oběma návrhy považovali zákon o významné tržní síle za velmi nekvalitní, neurčitý a diskriminační. Má prý minimální aplikační úspěšnost, povinnosti ukládá pouze odběratelům, tedy jedné straně dodavatelsko-odběratelských vztahů, aniž by řešil případnou dominanci na straně dodavatelů.

Svaz rozhodnutí soudu vítá

Tím, že soud zrušil podmínku, že smlouvy musejí obsahovat výši veškerých peněžních plnění dodavatele, kdy jejich objem nesmí překročit tři procenta z ročních tržeb dodavatele za potraviny dodané konkrétnímu odběrateli podle Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR (SOCR) potvrdil, že stát nemá právo regulovat detaily obchodní vztahů. Ministerstvo zemědělství by do připravované novely zákona nemělo podobná omezení navrhovat.  

„Pevně doufám, že si to zapamatuje také ministerstvo zemědělství, které do právě připravované novely tohoto zákona chtělo zapracovávat další podobné limity a omezení. Ministerstvo přitom úplně ignoruje evropská pravidla, která vyžadují ochranu malých proti velkým. A místo toho, aby zajistilo ochranu malých zemědělců, připravilo novelu, která chrání především velké domácí výrobce potravin,“ uvedl prezident SOCR Tomáš Prouza.

SOCR požaduje, aby na trhu platily rovné podmínky pro každou firmu nebo instituci v celém zemědělsko-potravinářském řetězci. Podle Prouzy je na českém trhu třeba chránit zejména malé zemědělce před velkými výrobci potravin, a malé obchody před silnějšími producenty potravin.

„Je totiž každodenní realitou, že právě velcí výrobci potravin zneužívají své silné pozice vůči svým dodavatelům i vůči menším prodejcům potravin. Novela zákona o významné tržní síle proto musí respektovat jak ekonomickou realitu, tak rozhodnutí Ústavního soudu a evropský právní rámec,“ dodal Prouza.

Zrušení zákona požadovaly dvě skupiny senátorů, první podnět byl k soudu podán v roce 2016. Další skupina senátorů následovala v roce 2017, soud obě řízení spojil.