Jak ovlivní nemocenská výši podpory v nezaměstnanosti nebo mateřské?

Praha – Někteří lidé se mohou obávat, že výše jejich podpory v nezaměstnanosti se bude vypočítávat nikoli z jejich předchozího platu, ale z dlouhodobě pobírané nemocenské, pokud ji pobírali v rozhodném období. Typická situace shora řečeného může být taková: člověku je diagnostikována vážná nemoc, odejde logicky na nemocenskou a půl roku se léčí. Krátce poté, co se vrátí do práce, mu ovšem zaměstnavatel oznámí smutnou novinu. Firma se restrukturalizuje nebo krachuje a se zaměstnancem se musí rozloučit. Nešťastnému zaměstnanci tak nezbude nic jiného než se alespoň na nějaký čas uchýlit na úřad práce. Na co má v takovém případě nárok?

Na zmíněném případě je zřejmé, že dotyčný neodpracoval v rozhodném období, u výpočtu podpory v nezaměstnanosti se jedná o čtvrt roku, potřebných 21 dnů. Mohla by proto vzniknout domněnka, že podpora bude vypočtena z nemocenské – není tomu ale tak. Pro tyto případy existuje institut tzv. pravděpodobného výdělku. Pravděpodobný výdělek vypočte poslední zaměstnavatel a klade si přitom otázku: jakého výdělku by zaměstnanec hypoteticky dosáhl, kdyby nebyl na nemocenské, ale normálně by pracoval? Srovnává se zde jeho obvyklá dřívější mzda, mzda jeho kolegů, kteří vykonávají stejnou práci, atd.

Právě z výše nastíněného pravděpodobného výdělku se vypočítává výše podpory v nezaměstnanosti. Jen pro doplnění zmíněného případu je třeba uvést, že pokud zaměstnanec ukončil zaměstnání po dohodě se zaměstnavatelem například kvůli stěhování, bude pobírat podporu v nezaměstnanosti ve snížené výměře 45 procent po celou podpůrčí dobu. V současnosti, od 1. ledna 2012, navíc existuje možnost svázat pobírání podpory v nezaměstnanosti s výkonem veřejné služby – po dvou měsících může být člověk vyzván, a pokud odmítne, přijde o nárok na podporu v nezaměstnanosti.

Nemocenská nenabourá ani výši mateřské

Dlouhodobý pobyt na nemocenské může také – a to výrazně častěji – znejisťovat těhotné ženy. Když je jejich těhotenství rizikové, stává se, že se poměrně brzy ocitnou na nemocenské. Mohou následně logicky padat otázky typu: „Nebudu mít menší peněžitou pomoc v mateřství (PPM), když jsem celé těhotenství na nemocenské?“, případně: „Mám vůbec nárok na mateřskou, když jsem dlouhodobě na nemocenské?“

I tady jde ale o zbytečný poplach. Peněžitá pomoc v mateřství se vypočítává stejným způsobem jako nemocenská (tj. vypočítává se z platu, nikoli z výše nemocenské). Platí stejné redukční hranice a stejné procento z denního vyměřovacího základu. Samozřejmě je ale nutno splnit obecné podmínky nároku na mateřskou, které stanovuje zákon – tou základní je alespoň 270 dní účasti na pojištění v posledních dvou letech (a účasten na pojištění je samozřejmě i člověk v dočasné pracovní neschopnosti, tj. na nemocenské). Proto mateřské v žádném případě nebrání sled těchto událostí: pracovní poměr – zjištěné těhotenství – nástup na dlouhodobou nemocenskou – nástup na mateřskou.