Finanční úřad pro Olomoucký kraj při kontrole evidence tržeb u svateb postupoval v mezích zákona

Finanční úřad pro Olomoucký kraj postupoval při kontrole elektronické evidence tržeb v souvislosti se svatebními hostinami v mezích zákona. Kontrola, kterou nařídil odcházející šéf Finanční správy Martin Janeček v říjnu, neshledala v postupu finančního úřadu při prověřování toho, jak plnil své povinnosti, systémové pochybení.

Finanční úřad pro Olomoucký kraj si podle informací z médií z několika matričních úřadů vyžádal informace o svatbách. Na základě získaných údajů rozeslal výzvy k poskytnutí údajů o svatební hostině novomanželům. Výzvy přišly skoro stovce novomanželů, a to i takovým, kteří měli hostinu doma.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) následně uvedla, že nepovažuje postup finanční správy v této věci za šťastný a naznačila možnost personálních důsledků. Někteří odborníci postup finančního úřadu označili za nezákonný.

„Závěry dohlídky potvrdily, že kontrola byla vždy zacílena na konkrétní podnikatelský subjekt, u něhož měl správce daně důvodné podezření, že dochází k systematickému porušování povinností evidovat tržby,“ uvedl generální ředitel Finanční správy Martin Janeček. Podezření bylo podle něj podloženo výsledky činnosti finanční správy i podněty od veřejnosti.

Teprve v další fázi vyhledávání byly v souladu se zásadou proporcionality osloveny další instituce, například banky nebo matriky, a následně také subjekty, které zákon označuje jako „třetí osoby“, píše ve své zprávě Finanční správa. Těmi byli v daném případě novomanželé disponující informacemi o provedených hotovostních platbách.

I postup oslovení novomanželů byl zákonný

Na základě informací poskytnutých od těchto osob a jejich porovnáním s informacemi získanými z výpisu z bankovního účtu kontrolovaného subjektu a ze systému evidence tržeb lze spolehlivě zjistit, zda a v jaké míře došlo k porušení povinnosti evidovat tržby.

Finanční správa oslovila novomanžele, protože měli informace o provedených hotovostních platbách. „Finanční úřad oslovil novomanžele prostřednictvím výzvy k poskytnutí informací. I tento postup byl shledán zákonným,“ uvedla správa.

Janečka do čela Finanční správy jmenovala vláda koncem října 2014, kdy ministerstvo financí vedl nynější premiér Andrej Babiš (ANO). Právě kvůli kauze novomanželů a využívání takzvaných zajišťovacích příkazů čelil Janeček kritice. Na počátku listopadu požádal o odvolání, skončí k letošnímu 27. prosinci.

Na místo šéfa Finanční správy vypsalo MF výběrové řízení, do kterého se přihlásila zástupkyně Janečka Tatjana Richterová a auditor Václav Polok. Janečkův nástupce zatím vybrán nebyl.