Daňové přiznání se blíží, stáhněte si formuláře

Praha – Po roce opět přišla na řadu nepříliš oblíbená povinnost, a to přiznat daně za rok 2011. Do konce března je nutné odevzdat přiznání k dani z příjmů příšlušnému finančnímu úřadu, pokud to však za vás neobstarává daňový poradce nebo zaměstnavatel. Jedinou změnou je oproti loni podávanému přiznání zrušení tzv. povodňové stokoruny. K podání přiznání je potřeba klasický růžový formulář, daňoví poplatníci se ale neobejdou také bez přehledu o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení a svou zdravotní pojišťovnu.

Co se mění? 

Zásadní novinka je jen jedna – od ledna končí povodňová stokoruna, o kterou vláda zvýšila daně po loňských záplavách na Liberecku. Lidé si tak měsíčně budou moci po roce zase odečíst z daní místo loňských 1 970 korun o stokorunu více. Roční sleva na dani za poplatníka se tím pádem vrátí na 24 840 korun. Formulář pro daň z příjmu v roce 2011 se nijak zvlášť nemění. 

Důchodové pojištění 

Osoby samostatně výdělečně činné musí každoročně vyplnit také Přehled o příjmech a výdajích pro Českou správu sociálního zabezpečení, na základě kterého správa stanovuje zálohy na důchodové pojištění. U tohoto formuláře se oproti loňské verzi změnily jen hranice pro vyměřovací základy, výše rozhodných částek a některé koeficienty. Přibyla také kolonka s údaji o účasti na dobrovolném nemocenském pojištění a změny se dočkalo číslování jednotlivých řádků. 

Přehled musí podnikatel podat na předepsaném tiskopise do jednoho měsíce ode dne, kdy podal daňové přiznání, nejpozději však do 2. května 2012. Pokud ovšem v tomto termínu úřadu doloží, že za něj podává daňové přiznání poradce, prodlouží se termín pro předložení přehledu až do 1. srpna 2012. Stejný termín musí dodržet také osoba samostatně výdělečně činná, která ze zákona nemusí podávat daňové přiznání. 

Zdravotní pojištění 

Přehled o příjmech a výdajích musí osoby samostatně výdělečně činné podávat i zdravotním pojišťovnám. Příslušné formuláře pojišťovny zveřejňují na svých webových stránkách a většinou je podnikatelům rozesílají také poštou. Jednotlivé formuláře se liší pouze záhlavím, výpočet je vždy stejný. 

Podnikatelé mají povinnost odevzdat přehled pojišťovně do měsíce od podání daňového přiznání, tedy do konce dubna. V případě, že využívají služeb daňového poradce, mají na podání čas do konce července, do konce dubna o tom nicméně musí svou pojišťovnu informovat. Přehled podávají i ti podnikatelé, kteří ze zákona nemusí podávat daňové přiznání například proto, že mají nízké příjmy do 15 tisíc korun. Ti si musí s odevzdáním přehledu pospíšit. Mají na to čas jen do 8. dubna. 

Vyplnit daňové přiznání a potřebné přehledy přitom není nijak jednoduché. Do daní kromě příjmů vstupují různé odečitatelné položky, slevy na dani, paušály a podobně. Na tato témata i na to, jak konkrétně růžový formulář i potřebné přehledy vyplnit, se zaměříme v dalších dílech našeho speciálu, které si budete moci přečíst vždy v středu v rubrice Spotřebitel. Vaše dotazy k daňové problematice nám můžete posílat prostřednictvím formuláře na stejné adrese. V průběhu března pro vás přichystáme také chat s odborníkem na daňovou problematiku.