České dráhy mají zaplatit pokutu víc než čtvrt miliardy korun. Za zneužití dominantního postavení

České dráhy (ČD) zaplatí za zneužití dominantního postavení na trhu dálkové železniční dopravy v letech 2005 až 2014 nikoliv původně stanovenou pokutu 368 milionů korun, ale 274 milionů korun. Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) Petr Rafaj potvrdil rozhodnutí prvního stupně, že se ČD provinily, výši pokuty ale snížil. Rozhodnutí je pravomocné, a dopravce tak pokutu musí zaplatit. České dráhy ale s pokutou nesouhlasí: dopravce oznámil, že se bude bránit správní žalobou.

Dominantní postavení České dráhy podle antimonopolního úřadu zneužily na tratích Plzeň–Most a Pardubice–Liberec, když ČD podaly v tendru nabídky s nepřiměřeně nízkou výší takzvané prokazatelné ztráty. Ta se používá při výpočtu odpovídající kompenzace pro provozovatele veřejné dopravy.

České dráhy nabídkové řízení vyhrály a poté začaly poskytovat služby, u nichž ovšem podle Rafaje úhrada prokazatelné ztráty spolu s dalšími výnosy z poskytování dojednaných služeb nepokrývala náklady.

Předseda antimonopolního úřadu při svém rozhodování částečně vyhověl námitkám Českých drah k výpočtu výše pokuty. „V prvostupňovém rozhodnutí nebyla zohledněna různá míra závažnosti dopadů jednání na obchod mezi členskými státy a na trh národní, což se projevilo tím, že základní částka pokuty byla za všechny delikty spáchané v souběhu navyšována stejně přísně,“ zdůvodnil snížení sankce Rafaj.

České dráhy se chtějí obrátit na soud

Ani snížení částky ale neznamená, že se dopravce s pokutou smířil. České dráhy oznámily, že podají správní žalobu. Ta ale nemá odkladný účinek a dopravce by proto měl pokutu uhradit. 

„České dráhy mají nadále za to, že rozhodnutí trpí řadou vad, mimo jiné je založeno na nesprávném právním posouzení věci a nesprávných skutkových zjištěních ekonomické povahy,“ řekl mluvčí státního dopravce Radek Joklík. Společnost bude spolu s žalobou zároveň žádat soud o přiznání odkladného účinku rozhodnutí.

Protisoutěžně se ČD chovaly až do roku 2014

Na trati Plzeň–Most docházelo k protisoutěžnímu jednání v letech 2005 až 2014, na trati Pardubice–Liberec v letech 2006 až 2014. Svým jednáním způsobily České dráhy újmu dalším soutěžícím společnostem, které se v začátcích liberalizace železniční dopravy o zakázku ucházely.

Na obou tratích měla o provoz zájem také společnost Viamont, která v současnosti funguje pod názvem GW Train Regio a provozuje dopravu na několika regionálních tratích v Česku. O trať Pardubice–Liberec se ucházela ještě společnost Connex Česká železniční. Založena byla v roce 2004, aby provozovala železniční dopravu, což se nepodařilo, a v roce 2008 vstoupila do likvidace.