Česká ekonomika stále zrychluje, ukazuje další prognóza. Hrozí přehřátí, varují analytici

Ministerstvo financí zlepšilo odhad růstu ekonomiky pro letošní (z 3,1 na 4,1 procenta) i příští rok (z 2,9 na 3,3). Česko nadále těží z příznivých vnitřních i vnějších podmínek. Vzestup táhne spotřeba domácností, investice firem, spotřeba vládních institucí i zahraniční obchod.

Pozitivní hospodářská situace by měla pokračovat také v roce 2018. Růst by měl být podle ministerstva financí nadále tažen „spotřebou domácností odrážející mzdovou dynamiku při nízké míře nezaměstnanosti, vysoké míře participace a rekordním počtu volných pracovních míst“.

Spotřeba domácností bude dále podporována zvyšováním platů v sektoru vládních institucí, snížením daňové zátěže u rodin s dětmi a nárůstem výdajů na sociální zabezpečení. Investice by měly být stimulovány pomocí prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů. 

Celkový příznivý vývoj české ekonomiky již dříve vyzdvihly prognózy České bankovní asociace, České národní banky i například Hospodářské komory ČR.

Ceny porostou rychleji

Ministerstvo financí nicméně upozornilo, že na přelomu let 2016 a 2017 došlo k výraznému zrychlení meziročního růstu spotřebitelských cen nad inflační cíl České národní banky (2 procenta).

Proinflační efekty vyšší ceny ropy a růstu mezd by měly převážit nad protiinflačními vlivy vyplývajícími z předpokládaného zpřísňování měnových podmínek centrální bankou. Ministerstvo proto korigovalo dřívější predikci průměrné míry inflace v příštím roce z 1,6 na 2,4 procenta. 

V ekonomice se jen málokdy sejdou natolik příznivé okolnosti, aby se klíčovým makroekonomickým indikátorům dařilo tak, jako v dnešní době, uvedl hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček. 

„Naší ekonomice hrozí přehřátí. Česká národní banka proti tomuto stavu již aktivně zasahuje tím, že zvyšuje úrokové sazby. Chce tak snížit inflaci a vrátit se ke standardnímu režimu měnové politiky,“ říká hlavní ekonom BH Securities Štěpán Křeček.

ČNB počátkem listopadu zvýšila dle očekávání základní úrokovou sazbu o čtvrtinu procentního bodu, tedy z 0,25 na 0,5 procenta. S dalším zvyšováním se počítá i v příštím roce. 

Horší časy pro montovny

Křeček popsal i současný kruh v české ekonomice. Nízká nezaměstnanost tlačí na růst mezd. Díky vyšším mzdám se navyšuje spotřeba domácností, což zvyšuje tržby tuzemských firem. To, že se firmám daří, vede k navyšování soukromých investic, což zvyšuje produktivitu práce. Z ekonomického hlediska se tímto kruh uzavírá, protože vyšší produktivita práce umožňuje vyšší růst mezd a nastává tak pozitivní ekonomická spirála. Ta umožňuje současný vysoký ekonomický růst.

Ekonom dodal, že i přes tento vývoj existují firmy, které si navyšování mezd nemohou dovolit a současná situace je pro ně obtížná. Nízká nezaměstnanost navíc vede k tomu, že při odchodu zaměstnance lze jen těžko sehnat náhradu. „Takovýto stav zvýhodňuje firmy s vyšší přidanou hodnotou. Naopak montovnám se blýská na horší časy,“ zdůraznil. 

Vydáno pod