Zeman používá nepravdivé argumenty, tvrdí Fajt. Na Hrad chystá kvůli svému nejmenování profesorem žalobu

Prezident Miloš Zeman podle historika umění a ředitele Národní galerie Jiřího Fajta při zdůvodnění, proč ho odmítl jmenovat profesorem, vychází z nepravdivých, zavádějících a zmatených údajů. Prezident podle něj není schopen interpretovat podklady, které dodal k profesorskému jmenovacímu řízení. Argumenty, jimiž se hodlá proti rozhodnutí Hradu bránit, doloží v chystané žalobě. Fajt to uvedl v prohlášení zaslaném ČTK.

Miloš Zeman své rozhodnutí opět nejmenovat Jiřího Fajta profesorem zdůvodnil údajnými nepravdivými a zavádějícími informacemi v podkladech k řízení o jeho jmenování. Fajt podle Hradu například nesplnil podmínku souhrnné pětileté pedagogické činnosti na vysoké škole. 

Prezident zpochybnil také některé údaje, které Fajt předložil ke svým publikačním aktivitám. Výhrady má Zeman mimo jiné  k tomu, že Fajt se prohlásil za hlavního autora publikace The Crown of Bohemia, přičemž byl údajně „pouhým spolueditorem a spoluautorem“ společně s první editorkou, kterou v podkladech nezmínil.

Výhrady má Hrad také k Univerzitě Karlově, která podle něj řízení o jmenování Fajta profesorem neprovedla řádně a proces trpěl vadami, které měly vliv na jeho výsledek.

Jiří Fajt se ve svém prohlášení vůči Zemanovým výtkám ohradil. Připomněl, že prezident už opustil „smyšlený příběh“, že si historik jakožto ředitel Národní galerie řekl o doplatek k platu formou sponzorského daru.

Zeman podle Fajta ale není schopný interpretovat podklady, které v roce 2013 dodal k profesorskému řízení.

„Prezidentské rozhodnutí potvrzuje správné konstatování Nejvyššího správního soudu o tom, že prezident nemůže hodnotit meritorní kvalifikační předpoklady při udělování vědeckých titulů. Kdokoliv mimo vědeckou komunitu totiž nemusí být schopen správně interpretovat informace, které jsou jinak pro odborníky a členy univerzitních vědeckých rad běžně srozumitelné a obsahově nezaměnitelné,“ uvedl Fajt.

Za nepravdivé považuje mimo jiné Zemanovy výtky, že podle podkladů k aktuální vědecké činnosti měl být Fajt hlavním editorem devítisvazkové rukověti dějin umění středovýchodní Evropy, přičemž v době hodnocení uchazeče prokazatelně nebyl vydán ani první díl, takže šlo o „jednoznačně zavádějící informaci“.

 Fajt tvrdí, že toto dílo zcela korektně a podle zvyklostí uvedl v rubrice Ediční činnost/Ediční řady, kam náleží kontinuální, léta trvající vědecká aktivita, a nikoho tím neuvedl v omyl. Za nepravdivé označil i Zemanovo tvrzení, že Fajt neuvedl u výstavního katalogu Prague, The Crown of Bohemia hlavní editorku.

„Podobně bych mohl pokračovat ve vyvracení dalších dezinterpretací a absurdních smyšlenek, které se porůznu objevovaly a objevují, přičemž prostředí Pražského hradu při nich sehrávalo a sehrává roli iniciátora. Tyto argumenty doložím v chystané žalobě,“ uzavřel Fajt.

Kauza trvá od roku 2015

Prezident odmítl jmenovat Fajta a fyzika Ivana Ošťádala profesory na jaře 2015. Loni mu soud věc vrátil k novému rozhodnutí, které učinil v listopadu a ve čtvrtek zveřejnil celé jeho znění.

Rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima již dříve řekl, že škola si za svým jmenovacím řízením i oběma navrženými docenty stojí a že se pravděpodobně znovu obrátí na soud.