ZČU dosud odeslala dopis o rušení diplomu čtyřem magistrům práv

Plzeň - Skandál s rychlostudenty a pochybně udělovanými tituly na plzeňských právech nebere konce. Na fakultě se vyostřují vztahy mezi současným vedením a členy bývalého reformního týmu Jiřího Pospíšila. Proti ministru Pospíšilovi dnes otevřeně vystoupil Josef Průša, který končí ve funkci rektora. Západočeská univerzita (ZČU) dosud odeslala čtyřem absolventům plzeňských práv usnesení o zrušení magisterského diplomu. Dalších zhruba 16 usnesení o rušení titulu magistr zašle poté, co dostane všechny podklady od náměstka ministra spravedlnosti Františka Korbela, který jako zaměstnanec plzeňských práv připravuje pro rektora Josefa Průšu podklady pro správní řízení. Podle Průši univerzita určitě nestihne začátkem roku slíbený termín do konce února. Agendu podezřelých studentů tak převezme nová rektorka Ilona Mauritzová, která nastoupí 1. března a už se s problematikou kauzy plzeňských práv, započatou předloni v září, seznamuje.

Chování Jiřího Pospíšila je nevhodné, poškozuje univerzitu. Tak rektor Josef Průša komentoval výroky bývalého reformního děkana, který se v médiích netají tím, že se mu současná situace na právech nelíbí. „Nebylo to poprvé, co takhle vystoupil i vůči mé osobě,“ uvedl.

Končící rektor: ZČU má dobře našlápnuto

Reportáž Mirky Vildové (zdroj: ČT24)

Podle rektora, který se dnes naposledy sešel s novináři, dosáhla ZČU řady velkých úspěchů a díky novým rozvojovým investicím má „našlápnuto stát se po Praze druhým centrem výzkumu a chrámem vědění v Čechách“. Podle něj ale vše zaniká v problému právnické fakulty, který se stále řeší. „Tato aféra byla od počátku založena na spekulacích, že jde o zločinné spolčení. Ty se ale nepotvrdily, i když neříkám, že se nepotvrdí,“ dodal.

Vztahy na fakultě jsou doslova na nože. Na jedné straně bývalý reformní tým v čele s Karlem Eliášem a Petrem Bezouškou, na straně druhé nový děkan a jeho příznivci. Kvůli reformám Jiřího Pospíšila prý z fakulty odešel velký počet profesorů a docentů a škola je teď potřebuje kvůli garanci výuky. A podobně je to prý se znovu přijímáním pochybných studentů, tvrdí děkan.

Právnická fakulta pokračuje v reformách

Fakulta podle děkana pokračuje v reformních krocích, započatých bývalým děkanem Pospíšilem a bývalým proděkanem Karlem Eliášem, který koncem ledna rezignoval. Růžička uvedl, že mu napsal, že ho to mrzí. Mluvčí ZČU Kamila Kvapilová popřela, že by profesor Eliáš, autor návrhu nového občanského zákoníku, rezignoval kvůli neshodám s Růžičkou; v dopise žádný důvod neuvedl a nikdo další nerezignoval. Kromě Pospíšila, který v lednu odstoupil z kolegia děkana, údajně žádní další lidé z vrcholných orgánů fakulty neodcházejí, podobně ani zkušení učitelé. Růžička dodal, že fakulta dělá vše pro to, aby příští rok na jaře obhájila akreditaci magisterského a bakalářského programu a mohla v nich pokračovat. Uvedl, že z fakulty za minulého vedení odešel velký počet profesorů a docentů a za současné situace by mohl být u akreditační komise problém zajistit garance výuky.

Vedení fakulty dokončí do března dlouhodobý záměr fakulty, který okamžitě předloží vědecké radě. Studium, zkouškové období i práce pedagogů běží podle děkana zcela standardně. „Nevrací se žádné staré pořádky. Vycházíme z reforem nastartovaných bývalým vedením. Nejsem žádný Kindlův člověk (bývalý děkan a proděkan Milan Kindl spojovaný nejvíce s dřívějším nestandardním studiem na plzeňských právech). Nestýkám se s ním, pana docenta jsem více než rok neviděl,“ dodal. Růžička dále uvedl, že zadal vypracování odborného stanoviska k rušení diplomů. Chce znát právní názor, co bude s lidmi, jimž ZČU zruší diplom. Zda mohou pokračovat ve studiu, anebo je lze vyloučit.

Avizované rušení diplomů jde pomalu

Podle Průši panují stále v právnické obci dva protichůdné názory na odebírání titulů. „My jsme ale proces rušení diplomů nezastavili, nadále pokračuje, i když není jednoduchý,“ dodal. ZČU se stále drží doporučení ministerstva školství, které nedávno univerzitě už podruhé potvrdilo, že odebírat podle správního řádu lze. Rektor dodal, že jedno ze čtyř odeslaných usnesení se škole vrátilo jako nedoručitelné a nyní je na právnících, aby řekli, kdy nabude právní moci.

Rektor dnes kritizoval slova ministra Jiřího Pospíšila (ODS) v médiích, který uvedl například, že nesouhlasí se současnou činností nového děkana Květoslava Růžičky. „Chování pana ministra (řešení problémů fakulty v médiích) je pro mě velkým zklamáním, protože vytváří prostředí, které je právnické fakultě i univerzitě velmi nebezpečné,“ dodal Průša. Růžička dnes uvedl, že se chce s Pospíšilem sejít.