Zavádění zabezpečovacího systému na železnici vázne, upozornil NKÚ

Zabezpečení ETCS má jen 22 kilometrů českých tratí, loni to přitom podle původních plánů ministerstva dopravy mělo být více než třináct set kilometrů. Zavádění evropského systému řízení železniční dopravy se tak zpožďuje. U komunikačního systému GSM-R zase vznikl monopol jednoho dodavatele. Na problémy upozornil Nejvyšší kontrolní úřad. Podle ministerstva dopravy může za zpoždění u ETCS dřívější vedení resortu a také pomalý vývoj technologie.

Systémy GSM-R a ETCS mají zajistit bezpečný a nepřerušovaný provoz na českých tratích dopravcům transevropského železničního systému. Komunikační systém GSM-R je obdobou veřejné mobilní sítě, ale se specifiky pro železniční dopravu, zabezpečovací systém ETCS pak předává informace a pokyny strojvedoucímu a v případě potřeby umožňuje převzít kontrolu nad vlakem.

NKÚ prověřoval budování železničních systémů v letech 2009 až 2016 a zkontroloval šest projektů dohromady za víc než 2,1 miliardy korun. Oba systémy má Česko podle EU zavést na více než 2600 kilometrech tratí. V případě komunikačního systému GSM-R bylo v době kontroly hotovo na téměř 1750 kilometrech.

„Na zpoždění se podepsalo i to, že ministerstvo dopravy nevytvořilo závazný harmonogram pro zavádění těchto systémů. Aby měly systémy předpokládaný efekt, musí vzniknout oba,“ uvedl úřad.

Mluvčí ministerstva Tomáš Neřold prohlásil, že na dřívějším pomalém zavádění evropských systémů se negativně podepsalo především zastavení přípravy dopravních staveb v letech 2010 až 2011, kdy ministerstvo dopravy vedl Vít Bárta.

„Zpoždění navíc nabral i samotný vývoj a testování technologie ETCS, což brzdí plány Evropské unie nejen v České republice, ale i v ostatních státech,“ dodal. Podle něj je ale nyní na konci přípravy několik významných staveb na páteřních tratích, které bezpečnostní systém zavádějí. 

NKÚ upozornil, že není jasné, kolik bude zavedení evropských systémů stát, na základě odhadů dílčích cen stanovených ministerstvem dopravy lze cenu odhadovat na desítky miliard korun. Přínosy pro železniční dopravu přitom ministerstvo nebude moci vyhodnotit, protože pro posouzení stanovilo nevhodné indikátory. Podle Neřolda byla účelnost systémů standardně posouzena „na základě studie proveditelnosti a platných metodik“ a odhadovat jejich přesnou cenu na roky až desítky let dopředu není při vývoji technologií reálné.

Monopol na komunikační systém

Monopol u systému GSM-R vznikl podle NKÚ pro výherce pilotního projektu z roku 2005. „Na vzniku tohoto monopolu se mohly podepsat podmínky a specifické technické požadavky, které Správa železniční dopravní cesty (SŽDC) v zakázkách stanovila,“ uvedl kontrolní úřad.

Poukázal na to, že u dvou ze čtyř prověřovaných projektů GSM-R byl jediný uchazeč, u ostatních se přihlásili dva zájemci, ačkoliv zadávací dokumentaci si jich vyzvedlo až deset. Celkově šlo v rámci kontrolovaných projektů o zakázky za více než 1,9 miliardy korun, uvedl NKÚ. Kontroloři také zjistili, že SŽDC v některých případech nevypsala soutěž na mobilní telefony GSM-R, ale nakupovala je přímo od dodavatele projektů, přestože pro to nebyl důvod.

Ministerstvo dopravy uvedlo, že u všech zakázek projektů GSM-R provedlo kontroly zadávacích řízení. Zjistily některé nesrovnalosti, jako neprodloužení lhůt a nepřiměřené kvalifikační předpoklady. „V současnosti je u soutěží na projekty GSM-R v souvislosti s čerpáním evropských prostředků nastavena spolehlivá kontrola,“ uvedl mluvčí Neřold.