Vláda rozdělí deset miliard mezi sedm klíčových nemocnic

Nový laboratorní a provozní pavilon pro Všeobecnou fakultní nemocnici v Praze na Karlově náměstí je jednou ze sedmi strategických investic, které plánuje ministerstvo zdravotnictví v příštích pěti letech. „Všeobecná fakultní nemocnice je naprosto klíčovým pracovištěm v zemi,“ poukázal ministr zdravotnictví Svatopluk Němeček na to, že stav areálu neodpovídá standardům světově uznávané nemocnice. „Je ostudou České republiky, v jakém stavu budovy nemocnice jsou,“ řekl Němeček.

  • VFN patří k největším nemocnicím v Česku s ročním obratem přes sedm miliard korun. Ročně ošetří kolem 1,5 milionu ambulantních pacientů a 60 000 jich hospitalizuje. Poskytuje základní i vysoce specializovanou péči, ke špičkám se řadí centrum pro léčbu roztroušené sklerózy, komplexní onkologické a hematoonkologické centrum či gynekologie a porodnictví včetně neonatologie. VFN má jediná v Česku centrum pro poruchy příjmu potravy a celorepublikový záběr v léčbě vrozených metabolických poruch. Pracoviště jsou společná s 1. lékařskou fakultou UK, v klinickém výzkumu patří VFN rovněž ke špičce.

Do sedmi klíčových nemocnic hodlá vláda v letech 2016–2020 investovat 10 miliard. V Praze se podpory dočkají ještě dvě další nemocnice: v Thomayerově nemocnici bude postaven objekt centrálního urgentního příjmu a IKEM získá nové budovy G1 a G2.

Vládní peníze podpoří také výstavbu nové gynekologicko-porodnické kliniky v Brně, která sloučí dosavadní oddělená pracoviště z Bohunic a Obilního trhu. V Olomouci bude rekonstruována a dostavěna hlavní budova Fakultní nemocnice. Ve Fakultní nemocnici Plzeň bude postaven pavilon chirurgických oborů na Lochotíně, do něhož se přestěhují kliniky a oddělení z borského areálu, a všechna chirurgická oddělení tak budou na jednom místě. V Hradci Králové proběhne rekonstrukce Bedrnova pavilonu a restrukturalizace chirurgických oborů.

Rekonstrukci VFN odkládaly finance i spory o umístění v centru

Rekonstrukci Všeobecné fakultní nemocnice odsouvaly mimo jiné diskuze o tom, zda má nemocnice zůstat na svém současném místě v centru města. „Je dobře, že tato klíčová nemocnice zůstane v centru Prahy,“ domnívá se Němeček, podle něhož právě teď přišla chvíle na to zajistit, aby prostory odpovídaly době.

„Pacienti jsou přijímáni na oddělení, které je dislokováno v rámci areálu,“ poukázala na nepraktický aspekt současného uspořádání ředitelka VFN Dana Jurásková. Proto první práce, které v areálu proběhnou, budou zaměřené na výstavbu pavilonu urgentního příjmu.

Výstavbou pavilonu startuje generální rekonstrukce 225 let starého nemocničního areálu. Ve VFN bude vystavěn pro urgentní příjem nový pavilon na spojnici dvou velkých pavilonů, v nichž jsou například kliniky intenzivní péče, pneumologie či radiodiagnostika. Pacienti podstoupí nutná vyšetření zde, pak buď budou předáni dál, nebo zůstanou 24 hodin na pozorování.

Nyní rozváží záchranná služba pacienty podle typu potíží rovnou na specializovaná pracoviště po celém areálu, což ošetření zdržuje. Soustředěním kapacit i odborníků do jednoho místa se péče zrychlí a zlepší. „Tato investice vyjde na necelých 300 milionů korun, z toho první část spočívá ve vybudování malého pavilonu pro urgentní příjem pro pacienty, kteří přijdou sami, i pro ty, které přiveze záchranka. Druhou částí bude vybudování radiodiagnostického zázemí, aby pacienty nebylo jako dosud nutné pro diagnostiku převážet,“ upřesnila ředitelka.

Zásadnější a větší investice je vybudování sdruženého laboratorního pavilonu s energocentrem. V tuto chvíli jsou laboratoře na mnoha místech po celé Praze, ale také například na Zbraslavi, kde se zpracovává krev. „Chceme všechny tyto provozy dostat do jednoho místa. Pro pacienty to bude znamenat jediné - zrychlí se diagnostika, rozšíří možnosti zavedení nových metod, zlepší se zpracování krve, včetně podmínek pro dárce krve. Získáme nové možnosti a prostory pro výrobu léků, zejména individuálně připravovaných pro pacienty z celé ČR pro řadu komplikovaných onemocnění,“ shrnula ředitelka.

Heger: VFN byla podfinancována dlouhodobě

„FN Motol byla dlouhodobě podinvestována,“ souhlasí s nutností investice bývalý ministr zdravotnictví Leoš Heger (TOP 09), který schvaluje i celý výběr sedmi klíčových nemocnic. „Jsou to všechno věci, které jsou potřeba,“ uvedl Heger. „Peníze se tentokrát budou mimořádně koncentrovat do Prahy a Brna,“ upozornil na jediný problém investičního plánu.