Ústavní soud potvrdil sedmimilionovou pokutu za zaměstnávání cizinců načerno

Ústavní soud potvrdil pokutu 7,3 milionu korun pro Edvarda Petříka, který nelegálně zaměstnával cizince. O pokutě rozhodla inspekce práce před třemi lety. Petřík se kvůli tomu později soudil. Jeho stížnost nyní definitivně odmítl Ústavní soud, podle kterého je návrh zjevně neopodstatněný.

Edvard Petřík dostal sedmimilionovou pokutu už v lednu 2014. Podle závěru inspekce práce a následně i soudů vykonávali cizinci vietnamské národnosti pro Petříka závislou práci. Ten je ale „zaměstnával“ jako osoby samostatně výdělečně činné. Skupina 23 cizinců pro něj pracovala v drůbežárně v areálu Vodňanská drůbež. Prostory si podle médií pronajímal od skupiny Agrofert.

Petřík si u Ústavního soudu stěžoval na soudní výklad pojmu „závislá práce“ a také na dokazování v případu. Chybí podle něj jednoznačný důkaz, že by byl vůči cizincům v nadřízeném postavení. Také si stěžoval na obsazení Nejvyššího soudu, který jeho případ rovněž řešil.

ÚS nicméně všechny jeho námitky odmítl. „Stížnost, ve které stěžovatel namítá pouze pochybení obecného soudu při zjišťování skutkového stavu či při použití podústavního práva, aniž by náležitě zdůvodnil, v čem spatřuje porušení svých ústavně zaručených práv, musí Ústavní soud shledat jako zjevně neopodstatněnou,“ stojí v odůvodnění.