ÚOHS potrestal autorský svaz Intergram dvacetimilionovou pokutou za neoprávněné vybírání poplatků

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) potrestal autorský svaz Intergram, který spravuje autorská práva umělců a výrobců zvukových a zvukově-obrazových záznamů, pokutou 20,8 milionu korun za zneužití dominantního postavení. Rozhodnutí není pravomocné a může proti němu být podán rozklad. Intergram se závěrem úřadu nesouhlasí a plánuje proti němu podat rozklad.

Antimonopolní úřad potrestal Intergram za to, že od roku 2009 do roku 2014 vyžadoval po hotelech a dalších poskytovatelích ubytování platby za přijímače na pokojích, aniž by zohledňoval, zda byl pokoj obsazený nebo prázdný.

„Požadoval tak od provozovatelů ubytovacích zařízení platbu odměn i z neobsazených pokojů, v nichž prokazatelně k užití dotčených práv nemohlo dojít. Intergram tak jednal v rozporu se zákonem o ochraně hospodářské soutěže i článkem 102 Smlouvy o fungování Evropské unie, neboť si na ubytovacích zařízeních vynucoval nepřiměřenou obchodní podmínku,“ uvedl úřad ve zprávě.

„Věřím, že v rámci rozkladového řízení budou vyslyšeny naše argumenty, které zneužití dominantního postavení jasně a přesvědčivě vyvracejí,“ komentoval v tiskové zprávě ředitel Intergramu Ludvík Bohman.

Za stejný postup dostal na konci listopadu pravomocnou pokutu také Ochranný svaz autorský (OSA), tomu úřad uložil pokutu ve výši 10,67 milionu korun.

Intergram je kolektivní správce autorských práv, který zastupuje umělce a výrobce zvukových a zvukově-obrazových záznamů. Poplatek mu platí všichni uživatelé nahrávek, videoklipů a dalších předmětů chráněných autorským zákonem, kteří je zpřístupňují veřejnosti.

V Česku jsou i další kolektivní správci, nejznámější je OSA, ale také literární a audiovizuální agentura Dilia nebo Ochranná organizace autorská –⁠ Sdružení autorů děl výtvarného umění, architektury a obrazové složky audiovizuálních děl (OOA-S).