Téměř polovina žen podceňuje význam prohlídek u gynekologa, ty mohou zachránit život

Na 400 žen v Česku každý rok podlehne karcinomu děložního hrdla a dalších 800 případů každoročně přibude. Karcinom děložního čípku je třetím nejčastějším zhoubným nádorem u žen. Dá se mu přitom snadno předcházet. Je možné se proti němu očkovat a lékaři ho umí ve většině případů rozpoznat dřív, než rakovina vůbec propukne.

„Je to skutečně velmi paradoxní. Domníváme se, že jedním z důvodů, proč ženy podceňují vyšetření, že nejsou žádným způsobem motivovány, nebo naopak demotivovány, aby toto vyšetření absolvovaly. Žena je odkázána na vlastní rozhodnutí, zda vyšetření absolvuje, nebo ne. Zejména populace žen ve věku padesát a více let bohužel vyšetření absolvuje velmi zřídka,“ uvedl v pořadu Studio 6 vedoucí onkologického oddělení gynekologicko-porodnické kliniky první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Jiří Sláma.

Studio 6: Ženy podceňují návštěvy u gynekologa (zdroj: ČT24)

A zrovna v tomto případě by ženy měly lékaře navštěvovat už dřív, než když je něco trápí. „Většina žen dokonce i ve stádiu časného nádoru nemá vůbec žádné obtíže,“ upozornil Sláma.

Preventivní prohlídka u gynekologa by měla být jednoroční a není omezena věkem. „Je velmi rozumné, aby se preventivních kontrol účastnily i ženy vyššího věku, kde onemocnění obecně přibývají. Proto i ženy nad padesát let by měly navštívit svého gynekologa,“ vyzval Sláma.

Důležitá je podle něj i prevence ještě před zahájením sexuálního života a očkování dívek ve věku třinácti a čtrnácti let. „V současné době vakcinujeme přibližně šedesát procent cílové populace třinácti až čtrnáctiletých, a to je pro dlouhodobé výsledky nedostatečné. Abychom mohli zaznamenat rapidní propad výskytu rakoviny děložního čípku v české populaci, je třeba, abychom dosáhli alespoň osmdesátiprocentního proočkování,“ uvedl Sláma ve vysílání České televize.

Očkování přitom plně hradí zdravotní pojišťovna a od letošního roku je možné očkovat i chlapce. „Jsme-li v situaci, kdy nedosáhneme proočkovanosti v populaci dívek, které jsou ohroženy tímto virem, je naší snahou očkovat i muže, kteří nejsou virem ohroženi, ale jsou přenašeči viru,“ vysvětlil vedoucí onkologického oddělení gynekologicko-porodnické kliniky.

Ten doporučuje nedat na internetové neodborné poradny a hoaxy. „Z mé strany neexistují žádná proti, vakcína je dobře prozkoumána. Jedná se o syntetickou vakcínu s minimálními riziky nežádoucích účinků. Mám obavu, že zejména mnohé internetové, zcela nefundované diskuze, dokáží této vakcíně přinést nepříliš příznivý mediální obraz, a to je obrovská škoda,“ dodal lékař.

„Efekt v očkované populaci výrazně vede ke snížení závažných přednádorových stavů a některých jiných onemocnění spojených s lidským papilomavirem,“ dodal.

Odhalení viru je spolehlivější prevence, zjistili lékaři

A lékaři jsou na stopě také dalšímu způsobu, jak ještě spolehlivěji riziko karcinomu děložního čípku odhalit. „V současné době testujeme až změny, které vznikají pod vlivem tohoto viru. Provádíme cytologické stěry v rámci pravidelných gynekologických kontrol. Naším aktuálním úkolem je ověřit, zdali nejsme schopni lépe přijít na změny na děložním čípku, tím, že budeme testovat právě přítomnost původce,“ nastínil Sláma.

Vznikla proto studie, která je orientovaná pouze na české ženy, postihuje populaci nad třicet let, tedy ženy, které jsou nejvíce virem ohroženy. „U této skupiny testujeme, zda detekce tohoto viru nebude přesnějším nástrojem, jak zjistit přednádorové změny, ty zavčasu léčit, a předcházet tak vzniku rakoviny,“ dodal.

Výzkum je plánován na tři roky. „Data prvního kola sledování už jasně doložila, že testování na papilomaviry je výrazně citlivější než klasický cytologický stěr. Podařilo se nám takto identifikovat trojnásobek žen, které měly závažné přednádorové změny ve srovnání s klasickým cytologickým stěrem. Tedy víme, že máme v rukou nástroj, který je mnohem citlivější, a ženy, které podstupují pravidelné gynekologické vyšetření, mohou dosáhnout mnohem přesnější informace z jedné gynekologické kontroly,“ zmínil poznatky z výzkumu Sláma.

„Pokud za tři roky potvrdíme, že v populaci žen, které byly testovány jako negativní, nebudeme mít žádné nové případy, budeme moci apelovat na zákonodárce, aby došlo ke změnám ve způsobu vyhledávání přednádorových změn,“ dodal.