Spor Českých drah a Škody trvá 5 let. Podle ČD je ovlivněn střetem zájmů advokáta Pokorného

Reportéři ČT: Spor Českých drah a Škody Transportation (zdroj: ČT24)

Pět let probíhá spor mezi Českými drahami (ČD) a Škodou Transportation o téměř miliardu korun. ČD nedostaly v řádném termínu ani jednu z dvaceti lokomotiv, které si u Škody objednaly, a proto přestaly za zakázku platit. Arbitráž ale Českým drahám neuznala nárok na pokutu a naopak přiznala Škodě právo na všechny peníze navýšené o inflaci. Místopředsedou rozhodčího soudu je bývalý spolužák a přítel premiéra Bohuslava Sobotky Radek Pokorný, jehož právní kancelář navíc zastupuje vítěze sporu - Škodu Trasportation. Poražená strana sporu tak vyřkla podezření, že se jedná o střet zájmů. Případu se věnovali Reportéři ČT.

Spor o dodávku dvaceti lokomotiv začal mezi Škodou Transportation a Českými drahami arbitráží před Rozhodčím soudem při Hospodářské a Agrární komoře v roce 2012. O tři roky později od něj České dráhy odešly poraženy - soud jim nepřiznal 945 milionů korun, které od Škody Transportation požadovaly za pozdní dodání lokomotiv.

Smluvní pokuta totiž nebyla podle rozhodčího nálezu upravena jednoznačným způsobem z hlediska výpočtu, proto je neplatná. Advokát Českých drah Martin Kramář uvedl, že podle Rozhodčího soudu chybí informace, zda se má částka počítat s DPH, či bez DPH.

„Obecně se DPH na smluvní pokuty vůbec neuplatňuje, a tudíž je jenom logické, že smluvní pokuta musí být vypočtena ze základu bez DPH, jak to ostatně učinily České dráhy, tudíž požadovaly nižší částku,“ dodal.

Podle Škody Transportation ke zpoždění dodávek nedošlo

Soud nejenže neuznal nárok Českých drah na smluvní pokutu, ale navíc rozhodl o tom, že musí zaplatit Škodě Transportation 468 milionů korun jako doplatek za pozdě dodané lokomotivy. Dále musí České dráhy zaplatit 628 milionů kvůli inflačnímu navýšení kupní ceny za čtyři roky, o které se Škoda Transportation s dodávkami zpozdila.

„My v tomto případě nehovoříme o zpoždění dodávek, a to z důvodů kupní smlouvy, která říká, že zákazník musí v určitých intervalech platit určité projektové milníky. České dráhy ovšem od roku 2010 byly v podstatě v trvalém prodlení s platbami,“ uvedla mluvčí Škody Transportation Lubomíra Černá. Smlouva podle ní navíc říká, že pokud bude zákazník v prodlení s platbami, oddaluje se termín dodávek. „Takže z tohoto pohledu jsme nikdy nebyli s našimi dodávkami ve zpoždění a to potvrdil i arbitrážní soud.“

Podle Českých drah ale měly být lokomotivy dodány v letech 2008 a 2009. „K zadržení plateb došlo až v roce 2009, tedy až ve chvíli, kdy lokomotivy měly stát na kolejích,“ uvedl mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. „Z toho je evidentní, že došlo k zásadnímu zpoždění ve výrobě, a tedy zadržení plateb nemělo mít žádný vliv na prodlení dodávky.“

S postojem Českých drah souhlasí advokát Aleš Rozehnal: „Názor Českých drah, že mohly odepřít placení kupní ceny, považuji celkem za relevantní, protože vždycky platilo, že pokud není zcela jisto, že protistrana splní svůj závazek, je možné do poskytnutí takové jistoty odepřít zaplacení kupní ceny.“

Pokorný zastupuje i firmu Eurovia ve sporu s ŘSD

Spor má zároveň politický rozměr. Při podpisu obchodní smlouvy v roce 2004 se České dráhy zavázaly k tzv. rozhodčí doložce. Spory se Škodou Transportation tak musí řešit namísto před obecnými soudy před soukromým rozhodčím soudem.

Škodu Transportation zastupuje ve sporu advokátní kancelář Radka Pokorného, někdejšího člena ústředního výboru ČSSD a blízkého přítele premiéra Bohuslava Sobotky. Zároveň je Pokorný také místopředsedou Rozhodčího soudu, kde Škodu Transportation hájil.

obrázek
Zdroj: ČT24

„Je to totéž, jako kdyby předseda nebo místopředseda soudu byl zároveň činným advokátem a mohl zastupovat účastníky sporu, které jsou před tím soudem vedeny. To je natolik absurdní, že by to každý musel odmítnout. A tady máme rozhodčí soud a jeho rozhodnutí mají stejnou platnost jako rozsudky obecných soudů,“ komentovala situaci právnička Hana Marvanová.

U rozhodčího soudu Pokorný zastupoval nejen Škodu Transportation, ale i stavební firmy ve sporech se státem kvůli jejich pochybení při stavbě dálnic. Tím největším je dosud probíhající spor mezi Ředitelstvím silnic a dálnic a společností Eurovia, zastupovanou Radkem Pokorným, kdo zaplatí přes 2,5 miliardy korun za opravu zvlněné dálnice D47.

Nikdy v minulosti to nikomu nevadilo, komentuje Pokorný možný střet zájmů

Na dotaz, zda v takových angažmá nevidí střet zájmů, Radek Pokorný odpověděl, že od roku 1989 je běžné, že v předsednictvu působí aktivní advokáti.

Nikdy v minulosti to nikomu nevadilo a nikdy to nikdo nerozporoval. Nerozporovaly to na začátku řízení, kdy se takovéto námitky uplatňují, ani České dráhy.
Radek Pokorný
advokát

V názoru na to, zda má Radek Pokorný sedět v předsednictvu Rozhodčího soudu, se loni rozešly i Hospodářská a Agrární komora. Podle Marvanové by se měl Pokorný „k tomuto potenciálnímu střetu zájmů postavit nějakým zásadním způsobem“ a vybrat si pouze jednu funkci.

„Členství v předsednictvu soudu, které navíc vykonávám bezplatně, určitě není doživotní, navíc jsem v něm již třetí funkční období,“ konstatoval Pokorný. „Nicméně určitě se nebudu rozhodovat pod tlakem strany, která se nemůže smířit s tím, že prohrála spor.“

Poté, co České dráhy u Rozhodčího soudu prohrály svůj spor o pozdní dodávku lokomotiv, zrušil ministr dopravy Dan Ťok takzvané rozhodčí doložky a vydal nařízení, podle kterého se žádné smlouvy v jeho resortu nemohou řešit před Rozhodčím soudem.