Silničáři opravili popraskanou dálnici D5, speciální beton odolal zátěžovým zkouškám

Silničářům se po deseti dnech podařilo opravit dálnici D5, která se na konci května po prudkých deštích a horku na 99. kilometru ve směru na Rozvadov vzedmula. Speciální beton, kterým Ředitelství silnic a dálnic opravilo poškozenou část, prošel v sobotu všemi laboratorními testy. Silničáři proto v neděli ráno opravený úsek uvolnili pro dopravu.

Během neděle ještě budou pracovníci vracet zpátky středová svodidla na 95. a na 100. kilometru, tedy v místech, kde byla po dobu oprav doprava svedena do protisměru.

Dálnice D5 popraskala 31. května kvůli přívalovým dešťům a horkům. Vozovku vzedmula na 98. až 99. kilometru na celkem šesti deskách prudká alkalická reakce poté, co se voda při prudkém dešti dostala do spodních konstrukčních vrstev.

Stavaři proto vybourali v místě zlomu čtverec 11 x 11 metrů. Nejdříve vyčistili spodní konstrukční vrstvy a vyztužili zlom betonového podloží. Potom položili ocelové armatury a na ně ve středu nalili speciální beton. Materiál musel 48 hodin zrát, než se podrobil testům tvrdosti.

Při rekonstrukci stavaři využili kluzné trny, které používají na celé trase rekonstruované dálnice D1. Tam je zatížení nejméně trojnásobné v porovnání s úsekem na D5. Desky mají minimální životnost 30 let a mohou se pohybovat proti sobě, nikoliv příčně.