Polétavý prach v Moravskoslezském kraji dál překračuje limity

Ostrava - Moravskoslezský kraj nadále dusí smog. Denní koncentrace polétavého prachu dnes překračují na měřicích stanicích povolené limity čtyřnásobně i pětinásobně. Meteorologové navíc neočekávají, že by se dnes situace nějak změnila. Špatné ovzduší trápí obyvatele pátý den.

Mezní hranice pro 24hodinovou koncentraci polétavého prachu je 50 mikrogramů na metr krychlový. Nejhorší je dnes situace v Karviné, kde denní koncentrace prašného aerosolu stouply na 275 mikrogramů na metr krychlový. Nejmenší hodnoty vykazovala ráno měřicí stanice ve Studénce na Novojičínsku, ale i tam byl limit překročen více než dvojnásobně.

Malé děti a lidé, kteří mají chronické dýchací potíže či nemoci srdce, by neměli nyní vycházet ven. Podniky, které ovzduší znečišťují nejvíc a mají platné regulační řády, už několikátý den omezují výrobu. Městská doprava v Ostravě jezdí zdarma, čímž chce město přimět řidiče, aby omezili cestování vlastními auty. Na znečištění ovzduší se totiž výrazně podílí také doprava. Dalším významným zdrojem znečištění jsou majitelé rodinných domků, kteří topí neekologickými palivy.