Odborníci varují: Děti žijí ICT, ke kyberstalkingu je blízko

Olomouc – V olomouckém kině Metropol dnes probíhá konference o rizicích internetové komunikace. Učitele, ředitele škol i policisty má poučit o nebezpečích, která jsou spojená s používáním internetu a mobilních technologií. Konferenci pořádá projekt E-bezpečí, který zaštiťuje Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci.

Projekt E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou s rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. Působí zhruba tři roky. „Snažíme se především o prevenci v oblasti využívání ICT (informační a komunikační technologie), a to jak pro žáky základních a středních škol, tak pro učitele, policisty či metodiky prevence,“ upřesnil ve Studiu ČT24 lektor projektu E-Bezpečí Jan Bartoněk.

Bartoněk upozornil, že děti a mladiství dnes běžně implementují ICT do svého života, což má dopad i na jejich vztahy. Komunikační technologie pak představují jeden z faktorů vztahu, což v sobě nese určitá rizika. „Dnes když se děti ráno vzbudí, podívají se na mobil, e-mail, zkontrolují účet na sociálních sítích a pak teprve jdou do školy… Za den pak pošlou třeba 80 SMS zpráv a někteří pak mají pocit, že i když vztah skončí, mají stále právo kontaktovat svého bývalého partnera,“ popsal kyberstalking lektor.

Kyberstalking se ale netýká jen bývalých dvojic. Oběť se s pronásledovatelem nemusí vůbec znát; ten ji kontaktuje právě přes internet nebo sociální sítě. Podle lektora je proto v této oblasti potřeba výchova a vzdělávání, a to už ve škole.

Jan Bartoněk, lektor E-bezpečí: 

„Dnes mají lidé pocit, že když partner neodpoví jeden den, znamená to, že je partnerský vztah v troskách a už končí.“

S nebezpečným pronásledováním se podle statistik setkala každá čtvrtá Češka a každý osmý Čech. Stalking dnes už nespočívá pouze ve sledování na ulici, nevítaných návštěvách či urážlivých SMS zprávách. Moderní stalkeři mohou nyní ke svému chování využívat ty nejnovější technologie. Právě sociální sítě či navigační systémy jim umožňují pronásledovat svou obět daleko rafinovaněji. Stalking se v Česku stal trestným činem od roku 2010.

Studio ČT24 - rozhovor s Janem Bartoňkem (zdroj: ČT24)