Obětí kybernetického útoku se podle výzkumu stal každý pátý český učitel

Podle výzkumu olomoucké Univerzity Palackého se v Česku stal každý pátý učitel obětí kybernetického útoku. K napadání kantorů dochází nejčastěji na sociálních sítích, útočníci využívají ale i mobilní telefon, e-mail, veřejný chat a internetové stránky. Ve čtyřiceti procentech případů stojí za agresí žáci.

Centrum prevence rizikové virtuální komunikace Pedagogické fakulty Palackého univerzity v Olomouci provedlo výzkum ve spolupráci s firmami O2 Czech Republic a Seznam.cz. Reagovalo tak na debaty o šikaně a kyberšikaně vůči učitelům, které se rozvířily především v souvislosti s případem šikanované učitelky pražské průmyslové školy na Třebešíně. Šetření se zúčastnilo více než pět tisíc učitelů základních a středních škol z celé republiky.

  • 29 % verbální útoky (sprosté SMS apod.)
  • 26 % obtěžování (např. noční prozvánění)
  • 12 % vyhrožování
  • 9 % šíření ponižujících fotografií a videí
  • 8 % průnik do elektronického účtu

Z výzkumu vyplynulo, že více než šest procent respondentů se stalo terčem kybernetického útoku v posledních dvanácti měsících, dalších asi patnáct procent někdy v minulosti. „Mezi nejčastější formy incidentů patřily verbální útoky realizované prostřednictvím mobilního telefonu či internetu a obtěžování prostřednictvím prozvánění. Výzkum zachytil také vyhrožování učiteli či jeho zastrašování, případně šíření ponižující či zesměšňující fotografie,“ řekl vedoucí výzkumného týmu Kamil Kopecký.  

V osmi procentech případů stáli za útoky rodiče žáků

Ve dvou pětinách případů byli pachateli žáci, v osmi procentech rodiče některého z žáků. U čtvrtiny útoků se pachatele nepodařilo vypátrat. Řada pedagogů útoky tají. Přibližně ve třetině případů o napadání věděli jejich kolegové. Pouze 15 procent učitelů si myslí, že o incidentu vědělo vedení školy.

Napadení učitelé se útokům nejčastěji brání tím, že se snaží odstranit závadný obsah z internetu nebo ho zablokovat. Někteří si o incidentech pořizují záznamy. Asi patnáct procent učitelů situaci ignorovalo - buď ji nepovažovali za závažnou, nebo předpokládali, že problém sám odezní.

Kybernetickou agresi zažívá 21 procent českých učitelů. Každý pátý učitel zažívá útok ze strany žáků, rodičů nebo dalších lidí. To ale neznamená, že zažívá kyber-šikanu. Kybernetická agrese je jakýkoliv kybernetický útok na učitele. U kyber-šikany je útok intenzivní, trvá delší dobu a učitel cítí, že mu ubližuje.
Kamil Kopecký
z Pedagogické fakulty Univerzity Palackého

Skutečnou šikanu zažilo 3,5 procenta učitelů

Nejčastější jsou krátkodobé útoky na pedagogy, které trvaly maximálně týden a dále nepokračovaly. Dlouhodobé útoky byly spíše výjimečné.

Každou agresi navíc není možné považovat za kyberšikanu. „Ta probíhá opakovaně, delší dobu, je intenzivní a má na oběť prokazatelný dopad. Na základě výzkumu lze prohlásit, že skutečnou kyberšikanu v posledních dvanácti měsících zažilo 3,52 procenta učitelů, tedy 181 z 5136 respondentů,“ uvedl Kopecký.

Ministerstvo školství výsledky výzkumu využije při přípravě dalších doporučení v prevenci šikany, řekl Vladimír Sklenář z oddělení prevence. Úředníci budou také čerpat ze zjištění České školní inspekce - tato data budou k dispozici na přelomu června a července.

Výzkum: Třetina agrese je verbální, každý desátý případ fotka či video (zdroj: ČT24)