Nový stavební zákon by přiživil korupci. Dává moc malé skupině lidí, tvrdí ekologové

Největší ekologické organizace v Česku podaly připomínky k záměru stavebního zákona. Vadí jim, že by povolování staveb nově záviselo jen na jednom řídícím úřadu. Ten by se nemusel ohlížet na rady ochránců životního prostředí, obcí nebo krajů. Ministerstvo pro místní rozvoj však nové stavební úřady hájí. Podle něj dokážou posoudit i odborná rizika včetně ekologických škod.

Hnutí Duha, Děti Země, Greenpeace nebo Arnika kritizují návrh stavebního zákona. Ve společné asociaci Zelený kruh k němu podaly připomínky. Těmi se bude muset zabývat ministerstvo pro místní rozvoj, které stavební zákon připravuje.

Organizacím vadí, že by se stavební úřady nově nemusely ohlížet na stanoviska jiných orgánů, odborníků ani veřejnosti. Povolení stavby by totiž záviselo jen na rozhodnutí zaměstnanců stavebního úřadu. Nezávislí odborníci, ministerstva nebo třeba obce by se mohli vyjádřit jen nezávazně.

„Rozsáhlé stavby mohou mít velké dopady na životní prostředí, lidské zdraví nebo třeba na ohrožené živočišné druhy. Proto je velmi důležité, aby je povolovali odborníci,“ upozornil ředitel organizace Zelený kruh Daniel Vondrouš.

Hrozí vznik všemocného úřadu, varují ekologové

Cílem nového stavebního zákona je urychlit vleklá stavební řízení. Podle ministerstva pro místní rozvoj by tomu mělo pomoct sjednocení řízení pod Nejvyšším stavebním úřadem. Ekologové ale tvrdí, že by byl tento úřad „všemocný“ a občanům by neprospěl. „Výstavbu to možná zrychlí, ale poškodí to velkou spoustu lidí a také demokratické principy rozhodování,“ říká advokát Petr Svoboda z právnické fakulty Univerzity Karlovy, který se podílel na sepisování připomínek.

Zelený kruh upozorňuje i na to, že by úředníci zaměření na životní prostředí ztratili nezávislost. Jejich nadřízeným by totiž nebyl například ministr životního prostředí, ale vedoucí stavebního úřadu.

„Při posuzovaní staveb v praxi velmi záleží na tom, kdo nad odborníkem stojí – jestli je to ministr, nebo stavební úředník,“ tvrdí Jiří Kaňa z ekologické organizace Arnika. Podle ekologů by se zvýšilo taky riziko korupce, protože by o stavbách rozhodoval mnohem užší kruh lidí.

Ministerstvo výtky odmítá

Ministerstvo pro místní rozvoj ale stavební úřady hájí. „Nedomníváme se, že by tento systém s sebou nesl riziko korupce či ztráty nezávislosti,“ uvádí Vilém Frček z odboru komunikace ministerstva.

Podle něj nehrozí ani to, že by stavební úřady ignorovaly možné poškození přírody. „Nelze souhlasit s tvrzením, že stavební úředníci v rámci povolovacího procesu podcení ekologická rizika. Veřejné zájmy dle jednotlivých složkových zákonů budou chránit specialisté, kteří budou součástí nově vzniklých stavebních úřadů,“ říká Frček. 

Vyřízení stavebního povolení
Zdroj: ČT24

„Přesný návrh rozdělení integrované stavební agendy dotčených orgánů bude upřesněn v dalších fázích legislativních prací s jednotlivými dotčenými resorty,“ dodává.

Věcný záměr stavebního zákona je v připomínkovém řízení od 6. do 27. února. Kromě nevládních organizací by ho chtělo změnit i ministerstvo životního prostředí. To ale zatím nechce sdělit, jaké podněty podalo.