Nový protihlukový plán Prahy nevyhoví požadavkům mnoha občanů

Praha - V Praze vzniká protihlukový plán. Metropole si nechala podle směrnic Evropské unie vytipovat lokality, kde jsou překračovány hlukové limity a zavázala se, že problémy odstraní. Připomínky teď může na magistrát podávat i veřejnost. Zástupci občanských sdružení jsou ale skeptičtí a říkají, že  je to zbytečné. Podle nich už město má svou vizi, a ta se většinou neshoduje s požadavky lidí.

Plán, který by měl obyvatele Prahy zbavit nadměrného hluku, počítá s výstavou stěn nebo třeba s výměnou povrchu vozovky. Do 22. srpna se může k plánu vyjádřit i veřejnost a přinést konstruktivní připomínky a návrhy. „Je vybráno 50 kritických lokalit podle limitu hluku, který vycházel ze informací strategických hlukových map,“ říká magistrátní protihluková koordinátora Pavla Úlovcová.

Zástupci mnoha občanských sdružení si ale domnívají, svými návrhy  protihlukový plán, který už je vlastně hotový, nezmění. Například okolo severojižní magistrály se stále vedou spory. Podle návrhu by se tam měla postavit osm metrů vysoká protihluková stěna, jenže lidé žijící v okolí nevěří, že takové opatření pomůže. „Jediná možnost, která sníží hluk, bude výstavba polootevřeného skleněného tunelu,“ předkládá postoj sdružení obyvatel postižených Magistrálou jeho mluvčí Alžběta Rajchrtová.

Povinnost snížit na magistrále do jednoho roku hluk ze 77 na 60 decibelů, jak o tom v únoru rozhodl městský soud, magistrát zatím hází za hlavu a sdružení vyhrožuje městu exekucí. V protihlukovém plánu město totiž vlastně přiznává, že se u řady vybraných ulic žádné opatření na snížení hluku provádět nechystá.

Protihlukový akční plán budou v září schvalovat pražští radní a pak zastupitelé. Jednotlivé projekty musí města zrealizovat do pěti let.