NKÚ by podle vlády mohl dohlížet i na hospodaření obcí, krajů či vysokých škol

Kontrolní pravomoci Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) by se mohly v budoucnu rozšířit i na obce a kraje nebo například na veřejné vysoké školy. Návrh novely zákona o NKÚ, která s tím počítá, v pondělí schválila Babišova vláda. Proti se ovšem staví jak zástupci samospráv, tak některých ministerstev. Ke změně pravomocí NKÚ je navíc nutné prosadit změnu ústavy, což se dosud nepodařilo.

Vláda slibovala rozšíření pravomocí NKÚ ve svém programovém prohlášení. Nejvyšší kontrolní úřad v tuto chvíli dohlíží na hospodaření se státním majetkem a plnění státního rozpočtu. Kontrolu hospodaření jiných subjektů než státu, tedy i obcí a krajů, může provádět jen v případě, kdy subjekty nakládají se státním majetkem.

Podle nové formulace by úřad mohl vedle hospodaření státu kontrolovat i nakládání s „dalšími veřejnými prostředky a s prostředky poskytnutými z veřejných rozpočtů“ – tedy i u územních samosprávných celků, s výjimkou obcí, kde obecní úřad nevykonává rozšířenou působnost.

„Omezení kontrolní působnosti Nejvyššího kontrolního úřadu pouze na hospodaření se státním majetkem se v praxi ukázalo jako nedostatečné a bránící provést některé kontrolní akce Nejvyššího kontrolního úřadu v potřebném rozsahu,“ uvádějí autoři návrhu v důvodové zprávě. Změny hájí mimo jiné tím, že podobnou úpravu má většina členských států EU včetně Slovenska, Německa či Polska.

Proti se postavilo ministerstvo školství či obrany

Proti se ale postavilo například ministerstvo obrany, které návrh pokládá za předčasný. Měla by mu podle něj předcházet systematická revize současného způsobu kontrol NKÚ a vymáhání doporučených nápravných opatření. Ministerstvu školství pak vadí, že by se kontroly měly vztahovat i na veřejné vysoké školy a výzkumné instituce.

Řadu připomínek vznesly i kraje a jejich asociace, Svaz měst a obcí ČR, Sdružení místních samospráv ČR či Hospodářská komora ČR. Vadí jim mimo jiné zásah do samosprávy, který je podle nich v rozporu s ústavním pořádkem.

To ale předkladatelé návrhu odmítají. „Návrh zákona nemůže představovat zásah do principu samostatnosti výkonu územní samosprávy, neboť NKÚ, který provádí kontrolu, pouze formuluje kontrolní zjištění. Navržení a přijetí konkrétních opatření k odstranění zjištěných nedostatků je ve výlučné působnosti orgánů územního samosprávného celku,“ reagovali.

Pokus o rozšíření působnosti NKÚ naposledy narazil v květnu 2016 v Senátu. Senátoři tehdy kritizovali, že kontroly by se týkaly také obecních samospráv, a upozorňovali na duplicity kontrol, kterým už obce podléhají na základě jiných právních předpisů.

Vláda pak předložila další návrh, o němž však už sněmovna do konce minulého volebního období nestihla rozhodnout. V dolní komoře je nyní poslanecký návrh Pirátů, kteří chtějí, aby NKÚ kontroloval hospodaření statutárních měst, krajů a veřejnoprávních médií, ale nikoliv obcí.

Vydáno pod