Neziskovky se mohou stát alternativou k akciovým společnostem

Praha - Ministryně Džamila Stehlíková dnes představila hlavní body připravovaného návrhu zákona o nestátních neziskových organizacích, který by měl být vládě předložen do konce letošního roku. Na jeho znění spolupracuje šest ministerstev. Nový zákon by měl zastřešit stávající předpisy a sjednotit přístupy státní správy. Jako klíčové označila Stehlíková vymezení pojmu nestátní neziskové organizace a veřejné prospěšnosti. Existující formy neziskových organizací by změněny nebyly. Činnost nadací, obecně prospěšných společností, občanských sdružení a církevních právnických osob upravují v současné době čtyři zákony.

Název neziskové organizace není v české legislativě stále zanesen. „Žádný ze zákonů neříká, co je veřejně prospěšná aktivita nebo služba. Nyní by měla být veřejná prospěšnost konečně definována, což je zapotřebí,“ myslí si ředitel společnosti Neziskovky.cz Marek Šedivý. Některé neziskovky jsou podle něj stále na úřadech brány jako party kamarádů, které si dělají svoji činnost a nejsou viděny seriózně.

Podle Stehlíkové je především potřeba vytvořit právní normu, která bude dostatečně garantovat efektivní hospodaření s finančními prostředky a hlavně zodpovědnost za organizace. Ty se budou muset povinně registrovat ve veřejném rejstříku, což by mělo zvýšit transparentnost celého neziskového sektoru.

Neziskovky, které splní podmínky nastavené zákonem, pak budou moci čerpat dotace z veřejných zdrojů a budou mít také nárok na daňové úlevy. Zisk sice mít mohou, ale jsou povinni ho vracet zpět do fungování a rozvoje organizace, nejde ke konkrétním osobám jako u jiných společností. Formy neziskových organizací se díky chystanému zákonu mohou stát hledanou alternativou například k akciovým společnostem.

Nejvíce sdružení nyní působí v sociální a zdravotní oblasti. Podílí se také na volnočasových aktivitách. „Žádná ze současných forem ale není vhodná pro poskytování služeb na složitější, sofistikovanější úrovni,“ uvedla Stehlíková.
Vydáno pod