Nahrávky z jednání zastupitelstev zveřejnit a nemazat, vzkázal obcím soud

Obec Ráby na Pardubicku udělala chybu, když žadateli neposkytla, a později dokonce smazala zvukový záznam z veřejného zasedání zastupitelstva. Ústavní soud přesto zamítl stížnost společnosti Kam na Pardubicku, která záznam požadovala. Firma totiž má k dispozici vlastní audiozáznam.

Podle zákona o obcích stačí jako záznam z jednání o průběhu zasedání zastupitelstva zápis. Obec Ráby ale předem avizovala pořízení zvukového záznamu. Později ho ale smazala. Podle ústavních soudců tak nesplnila svůj závazek. Neměla legitimní důvod zápis mazat.

Společnost Kam na Pardubicku o záznam požádala bezprostředně po zasedání zastupitelstva, kdy prokazatelně existoval. Obec reagovala až s měsíčním odstupem. Firmu informovala, že záznam sloužil jen jako pomůcka k sepsání zápisu a už je smazaný.

Když už obec záznam pořídila, neměla ho mazat

Společnost se obrátila na krajský a pak i Nejvyšší správní soud. Krajský soud uvedl, že není možné požadovat splnění nesplnitelného a že se jedná zjevně o šikanu vůči obci, protože stěžovatelka disponuje vlastním zvukovým záznamem ze zasedání, který založila do spisu.

Nejvyšší správní soud kasační stížnost zamítl, ztotožnil se přitom s krajským soudem v tom, že v řízení opírajícím se o zákon o svobodném přístupu k informacím nelze rozhodovat o oprávněnosti zničení záznamu a případném deliktu na straně obce. Kam na Pardubicku se pak obrátila na Ústavní soud.

Soudce zpravodaj Ludvík David vysvětluje nález Ústavního soudu (zdroj: ČT24)

Ústavní soud postup obce zkritizoval. Smazáním záznamu se podle něj obec vyhnula poskytnutí informace. „Nelze ztratit ze zřetele ani námitku Kam na Pardubicku, že se v budoucnu může podobným způsobem, tedy zničením požadované informace, povinný subjekt vyhnout poskytnutí informace a před soudem vznést námitku faktické nemožnosti plnění,“ citoval nález soudu soudce zpravovaj Ludvík David.

Vlastní nahrávka společnosti nemá stejnou právní sílu

Firma nakonec s ústavní stížnosti neuspěla, soud připomněl, že má vlastní nahrávku. Nemá sice stejnou právní sílu jako oficiální záznam, nicméně je důkazem o tom, jak se jednání ve skutečnosti odehrálo. Kdyby došlo ke sporu, musela by důkazy předkládat obec.

„Jestliže by z jakéhokoli důvodu měla obec obsah záznamu zpochybnit, musela by unést důkazní břemeno plynoucí ze skutečnosti, že následkem zničení zvukového záznamu postrádá dostatečně účinný protidůkaz,“ vysvětlil ústavní soudce.