Nadace ADRA připravila kampaň proti násilí

Praha - Téměř 80 procent lidí si podle výzkumu společnosti Datamar myslí, že násilí v ulicích přibývá. Je to jeden ze závěrů dnes zveřejněného výzkumu na téma "Vy a násilí", který je součástí informační kampaně projektu nadace ADRA s názvem Hrdinové mezi námi. Impulsem k jeho vzniku byla smrt Michala Velíška, který se před dvěma lety na Karlově náměstí zastal napadené ženy a zaplatil za to životem.

Telefonický průzkum se konal na přelomu července a srpna letošního roku a agentura se v něm ptala 1006 lidí. Čtyři z pěti dotázaných si myslí, že násilí na veřejných místech přibývá. Jak uvedla ředitelka společnosti Datamar Lenka Mynářová, stojí za tím především nezaměstnanost, špatná práce policie, tíživá situace lidí a nedokonalá legislativa. Přes osmdesát procent respondentů si také myslí, že pachatelé násilných trestných činů nejsou přiměřeně potrestáni. „Obecně lidé vnímají, že tresty jsou velmi nízké. Pachatelé jsou podle dotázaných potrestáni buď nedostatečně, nebo vůbec, nebo dokonce nejsou ani vypátráni,“ specifikoval předseda správní rady společnosti ADRA Vítězslav Vurst.

Z průzkumu dále vyplynulo, že s násilím se v nějaké podobě setkala zhruba jedna čtvrtina obyvatel. V případě napadení by se však na policii obrátila pouze zhruba tři procenta dotázaných, zbytek by volil mezi obranou, voláním o pomoc a útěkem. Podle Vursta je tak malá potřeba volat v krizových situacích policii alarmující. „Většina lidí zná kontakty na policii, ví kde je nejbližší policejní stanice, ale v krizových situacích jedná impulzivně. Neví, jak správně reagovat,“ doplnila Mynářová. Akce Hrdinové mezi námi proto obsahuje i kampaň, která se má problematikou násilí zabývat a má informovat, jak se bránit v případě napadení. „Smyslem projektu je hovořit o násilí a naučit se, jak na něj reagovat. Chceme především přinášet lidem informace. Největší chybu uděláme, když nebudeme dělat nic,“ připomněl Vurst.

Další fáze projektu Hrdinové mezi námi začne koncertem 13. září na Karlově náměstí v Praze. Ten má být připomínkou vraždy střihače televize Nova Michala Velíška, kterého 13. září 2005 právě na Karlově náměstí zastřelil David Lubina. Velíšek se toho dne zastal ženy, kterou Lubina obtěžoval, a útočník po něm několikrát bez varování vystřelil. Koncert zároveň odstartuje informační kampaň s názvem Pomoc a lhostejnost, která má lidem poradit, co dělat při napadení. Osvětová akce se bude postupně přesouvat do dalších měst a její součástí má být i diskuse s představiteli měst a policie na téma prevence kriminality.

Součástí projektu Hrdinové mezi námi je také udělení Ceny Michala Velíška, která byla poprvé předána v loňském roce Alešovi Babinskému z Dolní Lutyně. Na cenu ho nominoval Kazimír Kawka, ředitel nemocnice Karviná - Ráj, kde v dubnu loňského roku pět mužů napadlo sanitářku, protože si mysleli, že mají právo vstupu do místností, kam právo vstupu neměli. Babinski zaměstnankyni pomohl a utrpěl při tom poranění předloktí a hlavy.

Na Cenu Michala Velíška může veřejnost nominovat vlastního adepta. Formulář je dostupný ve speciální rubrice na webových stránkách nadace a nominační listy budou zveřejňovány i v celostátních denících. V listopadu pak členové výboru nadace vyberou z nominovaných lidí pět kandidátů, s jejichž příběhy seznámí veřejnost TV Nova reportážemi v pořadu Na vlastní oči. Po odvysílání poslední reportáže bude zahájeno týdenní hlasování, které rozhodne o vítězi. Samotná cena bude předána 12. prosince v rámci semináře, na kterém se bude dále diskutovat na téma násilí a právní ochrany jedince v případě napadení.