Ministerstvo stvrdilo plzeňským právům akreditaci

Plzeň - Ministerstvo školství potvrdilo Právnické fakultě Západočeské univerzity v Plzni akreditaci na další čtyři roky s možností přijímat nové studenty do pětiletého magisterského programu. Akreditaci sice už 19. června prodloužila Akreditační komise, konečné slovo ale patří ministerstvu. Fakulta dnes vyhlásila přijímací řízení, v němž hodlá přijmout 200 až 250 studentů. Uchazeči se mohou ke zkouškám hlásit do 1. září. Pověstí plzeňské právnické fakulty v roce 2009 otřásla aféra s tzv. rychlostudenty.

Rektorka Západočeské univerzity už podle děkana Jana Paulyho dostala od ministerstva rozhodnutí a ihned se vzdala práva podat rozklad. Tím rozhodnutí ministerstva nabylo právní moci, uvedl Pauly, který dnes rovnou podepsal vyhlášení přijímacího řízení.

Uchazeči, kteří složili SCIO testy, mohou posílat přihlášky už dnes. Nových 200 až 250 studentů prvního ročníku stihne zahájit akademický rok standardně, tedy 23. září. Pauly se neobává, že by fakulta neměla dostatek zájemců o studium. Podle něj se uskuteční ještě alespoň dva termíny testů společnosti SCIO pro zájemce, kteří testy dosud neabsolvovali, nebo nedosáhli optimálního výsledku.

Fakulta zůstane i nadále pod dohledem

Fakulta, kterou v roce 2009 otřásl skandál s takzvanými rychlostudenty, se podle Akreditační komise zlepšila a splnila stanovené podmínky. Musí dál komisi podávat zprávy o tom, jak se zlepšuje. Fakulta slíbila, že zabezpečí silné jádro mladých docentů. Sedm pedagogů už podle Paulyho zahájilo habilitační řízení, jeden už habilitoval a šest má rozpracované habilitační práce. Smlouvy s profesory a docenty, kteří slíbili nastoupit od září, se staly po verdiktu ministerstva automaticky účinnými.

Rozhovor s děkanem Fakulty právnické ZČU v Plzni (zdroj: ČT24)

Studentů bude méně než dřív

Dlouhodobě bude fakulta menší, zhruba s 1 200 studenty magisterského a bakalářského studia, což je o stovku méně, než má nyní, a o 800 méně než před pěti lety. Více než 250 „magistrů“ ročně fakulta v budoucích letech přijímat nebude.

„Nechceme produkovat nezaměstnané studenty. Malou fakultu do 1 200 studentů jsme deklarovali i v dlouhodobé strategii Západočeské univerzity. Na takto velkou fakultu bylo deklarováno i personální zabezpečení,“ uvedla po rozhodnutí Akreditační komise rektorka Ilona Mauritzová.

Akreditace měla fakultě skončit v říjnu. Pauly už dříve řekl, že pokud by ji komise neprodloužila, bylo by to likvidační. Už loni fakulta nesměla do stěžejního magisterského programu přijímat studenty.

„Po 1,5 roce nejistot se studenti konečně dočkali rozhodnutí a bude klid na studium na další čtyři roky. Studenti nebudou pod tlakem, zda škola bude pokračovat a zda budou muset hledat náhradní řešení studia v jiných městech,“ řekl zástupce studentů Michal Volf.