Hovory s Hradem nezávislost vrcholné justice neohrozily, usnesli se poslanci

Události, komentáře: Ferjenčík, Chvojka a Ožanová komentují poslanecké usnesení (zdroj: ČT24)

Komunikace s prezidentem Milošem Zemanem a hradním kancléřem Vratislavem Mynářem nezávislost Ústavního ani Nejvyššího správního soudu neohrozila. Zástupci výkonné moci by se ale příště měli vyhnout jakémukoliv jednání, které může budit dojem ovlivňování. S odvoláním na dřívější vyjádření samotných soudců se na tom usnesli poslanci ze sněmovního podvýboru pro justici, kteří projednávali kontakty Pražského hradu s čelnými představiteli tuzemského soudnictví.

Bývalý předseda Nejvyššího správního soudu Baxa přirovnal minulý týden před poslanci vyjádření prezidenta o tom, jak by měl soud rozhodovat ve věci nejmenování tří vysokoškolských docentů profesory, k výměnnému obchodu.

Baxa uvedl, že mu Zeman při soukromých hovorech opakovaně naznačoval, že by se mohl stát předsedou Ústavního soudu. Mynář namítal, že Zeman pouze seznamoval Baxu se stanovisky a že Baxova tvrzení nejsou zcela pravdivá. Také prezident se už dřív proti interpretacím kontaktů jako ovlivňování soudců ohradil, šlo podle něho o doporučení, která jsou vyjádřením názoru.

Kancléř nicméně připustil, že v Zemanově zastoupení „konzultoval“ s více ústavními soudci včetně Šimíčka prezidentovy výhrady ke služebnímu zákonu. Baxa i soudce Vojtěch Šimíček na druhou stranu potvrdili, že na ně nebyl vyvíjen žádný nátlak, nebyli vystaveni vyhrožování, ani nedostali nějaký slib.

Vystoupení Josefa Baxy a Vratislava Mynáře před poslanci (zdroj: ČT24)

Podvýbor: Nezávislost nebyla ohrožena, říkají to sami soudci

Nyní se kontroverzemi kolem hradních kontaktů na špičky justice sněmovní podvýbor zabýval znovu. Ve svém usnesení konstatoval, že „nezávislost Nejvyššího správního soudu a Ústavního soudu nebyla podle vyjádření pozvaných soudců jejich projednávanou komunikací s prezidentem republiky a kancléřem V. Mynářem ohrožena.“

„Máte podvýbor s poslanci z celé šíře politického spektra s velmi odlišnými vztahy vůči Hradu a vůči justici,“ uvedl k formulaci, v níž se poslanci odvolávají na vyjádření soudců, zástupce Pirátů Mikuláš Ferječník.

Podle sociálního demokrata Jana Chvojky při usnesení poslanci zkrátka jen vycházeli z toho, co slyšeli od Šimíčka a Baxy. „Sami říkali, že situace, ve které se ocitli, byla pro ně nekomfortní, ale že jsou zároveň natolik silné osobnosti, že nebyla ohrožena jejich nezávislost.“

Výzva k moci výkonné

Výbor současně doporučil, aby se zástupci výkonné moci příště zdrželi „jakékoliv činnosti, která by mohla vést k závěru, že dochází k ovlivňování rozhodování soudců v konkrétních živých kauzách,“ které se jí týkají. 

„Když se zdá, že se jedna moc snaží vklínit do pravomoci druhé, tak je to vždy závažné. Mantinely by se měly dodržovat,“ podotkl v této souvislosti už před jednáním sněmovní skupiny jeden z jejích členů, občanský demokrat a bývalý šéf tuzemské spravedlnosti Pavel Blažek.

Současně, podobně jako předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský, ale zapochyboval nad záměrnou snahou Hradu soudce ovlivňovat. „Nechci soudit, jestli je to u pana prezidenta Zemana neznalost, nebo chtění. Z Miloše Zemana v žádném případě nedělejme hloupého člověka. Nevěřil bych, že by chtěl něco, co nejde. Takže tam dejme spíš kombinaci – chtění a neznalosti. Neznalost vede k tomu, že chceme věci, kterých nemůžeme dosáhnout,“ prohlásil.

Blažek: Je vždy závažné, když se jedna moc snaží vklínit do pravomoci druhé (zdroj: ČT24)

Podvýbor vyslal své doporučení i k moci soudní a uvedl, „aby napříště soudci, včetně soudních funkcionářů, jakékoliv snahy o ovlivňování činnosti justice ze strany moci výkonné, ať již domnělé či skutečné, bezprostředně oznámili předsedům svých soudů a učinili o takových aktivitách úřední záznam, aby mohla být včas přijata vhodná opatření“.

Podle Zuzany Ožanové z ANO je totiž třeba se na problém dívat v obecné rovině. „Brali jsme to jako apel na všechny. Samozřejmě, že se vztahuje i na Baxu. Sám by přece v postavení předsedy Nejvyššího správního soudu měl vědět, jak má postupovat. Měl reagovat už v době, kdy k incidentu došlo. Nemá se to řešit s takovým časovým odstupem,“ uvedla s tím, že se podle ní Baxa dopustil chyby.

V horizontu týdnů

Blažek po dnešním jednání řekl, že podvýbor se opět setká „v horizontu týdnů“. Pozvat si podle něj plánuje například předsedu Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a obou vrchních soudů. Jednání ale budou spíše v obecné rovině a nepůjde o „výslechy“.

Otázkou týkající se možné snahy ovlivnit soudce ze strany Hradu už se podvýbor zabývat podle Blažka nebude, za uzavřenou ji považuje i Ožanová. Chvojka nicméně uvedl, že se poslanci chtějí soudců ptát na to, zda nemají podobnou zkušenost jako Baxa se Šimíčkem: „Situací v soudnictví a vazbám mezi justicí a mocí výkonnou se musíme věnovat dál.“

Vydáno pod