Homeopatie není zdravotní služba, její účinky nebyly vědecky prokázané, rozhodl soud

Homeopatie nenaplňuje znaky zdravotní služby, jak ji definuje zákon, protože její účinky nejsou vědecky prokázané. Homeopatii proto nelze poskytovat podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, jak je vyžadováno u zdravotní služby, rozhodl rozšířený senát Nejvyššího správního soudu (NSS).

Rozhodnutí soudu neznamená, že by homeopatie, tedy údajně léčebná metoda využívající vysoce ředěné látky, měla být vymýcena. Jen na ni nedopadá zákon o zdravotních službách. Ministerstvo zdravotnictví nemůže podle aktuálně publikovaného rozhodnutí NSS bránit nabízení homeopatie.

„Je právem občanů, jako svobodných jedinců, pokusit se řešit své zdravotní obtíže i metodami, které podle aktuálních vědeckých poznatků žádné účinky nemají, pokud nejsou uváděni v omyl o tom, že by se jednalo o zdravotní službu podle zákona o zdravotních službách. Stát jim nemá bránit v hledání jejich štěstí, ačkoliv se může domnívat, že se jedná o cestu neefektivní,“ uvedl soudce zpravodaj Petr Mikeš.

Poskytovatel alternativní medicíny je odpovědný za případnou újmu

I když homeopatie není zdravotní službou, poskytovatelé mohou být v případě pochybení postihováni podle jiných právních předpisů. „Pokud by poskytovatel služby alternativní medicíny klamal spotřebitele o skutečné povaze poskytovaných služeb, přicházelo by v úvahu zejména jeho postižení za nekalé obchodní praktiky podle zákona o ochraně spotřebitele,“ uvedl Mikeš.

Homeopat či jiný léčitel podle Mikeše také spotřebiteli odpovídá občanskoprávně za způsobenou újmu a v krajním případě vůči němu může být vyvozena i trestní odpovědnost, zejména za spáchání trestného činu ublížení na zdraví.

Justice konkrétně řešila pokutu 50 tisíc korun, kterou uložil Krajský úřad Zlínského kraje ženě poskytující homeopatické poradenství. Pokutu potvrdilo ministerstvo zdravotnictví. Oba úřady vyšly z toho, že homeopatické služby naplňují definici zdravotní péče podle zákona o zdravotních službách, a může je tedy poskytovat pouze držitel oprávnění vydaného krajským úřadem. Krajský soud v Brně rozhodnutí zrušil, ministerstvo podalo kasační stížnost k NSS.

Kvůli rozporu s jedním ze starších rozhodnutí problém dospěl k rozšířenému senátu. Ten rozhodl, že homeopatie není zdravotní službou. Zákon je založen na tom, že služby musí být poskytovány podle pravidel vědy a uznávaných medicínských postupů, což u homeopatie není možné.

Pokud by rozšířený senát přisvědčil názoru ministerstva zdravotnictví, mohlo by to vést k zákazu poskytování homeopatie v ČR. Nemohla by být poskytována ani zdravotnickými pracovníky jako zdravotní služba, neboť by ji nešlo provádět v souladu s poznatky vědy, ani by nemohla být poskytována jinými lidmi, protože by nedisponovali oprávněním.