V Moravském krasu sčítají netopýry

Moravský kras (Blanensko) - V Moravském krasu začalo každoroční sčítání jedné z nejpočetnějších populací netopýrů v Česku. Vědci budou hodnotit stav populace a zároveň určí, kde by měli být pracovníci CHKO mimořádně opatrní, například při údržbě jeskyní.

Devadesát procent netopýrů žijících na zkoumaném území tvoří druhy vrápenec malý a netopýr velký. Přírodovědci je při monitorování berou do ruky opravdu jen výjimečně, nemají totiž důvod savce budit a obírat je tím o cennou energii.

V jeskyních Moravského krasu narazili chyropterologové, tedy vědci zabývající se právě netopýry, i na jednu zvláštnost - světlého vrápence malého. „Jedná se o určitou anomálii, genetickou zvláštnost, kterou jsem viděl za svou dvacetiletou praxi vůbec poprvé. Tento netopýr je v oblasti jediný, který nemá pigment,“ říká zoolog Miroslav Kovařík.

Video Jiří Gaisler o vrápenci malém
video

Jiří Gaisler o vrápenci malém