Přechod z klasických cigaret na elektronické snižuje zdravotní rizika, ukázal výzkum

Britští vědci prozkoumali veškerou dostupnou vědeckou literaturu o tabákových výrobcích. Výsledkem je rozsáhlá metastudie, která ukázala, že vapování, neboli kouření elektronických cigaret, je podstatně méně škodlivé než užívání tradičních tabákových výrobků. Autoři studie ale současně vyzvali k přijetí opatření proti prudkému nárůstu užívání elektronických cigaret mezi dětmi.

Vapování
Zdroj: WIkimedia Commons Autor: TBEC Review

Vědci uvedli, že kuřáci, kteří přejdou na vapování, jsou výrazně méně vystaveni toxickým látkám, jež způsobují rakovinu, plicní a kardiovaskulární onemocnění. 

Hlavní autorka studie Ann McNeillová je expertka na závislosti na tabáku – vyučuje na Královské koleji v Londýně. Zdůraznila, že kouření je „výjimečně smrtící činnost“, která zabíjí přibližně polovinu pravidelných dlouhodobých kuřáků.

Dvě třetiny dospělých kuřáků ale nevědí, že vapování je méně škodlivé. „Vapování představuje v krátkodobém až střednědobém horizontu jen malý zlomek rizik kouření. To ale neznamená, že je bez rizika – zejména pro lidi, kteří nikdy nekouřili,“ doplnila McNeillová.

Výzkum vapování 

Tuto nezávislou zprávu si nechal vypracovat Úřad pro zlepšení zdraví. Jedná se o dosud nejkomplexnější přehled všech zdravotních rizik vapování; autoři vycházeli z více než čtyř stovek kvalitních recenzovaných studií z celého světa.

Většina těchto dílčích prací popisovala krátkodobé nebo střednědobé účinky kouření nebo vapování, jako je například zvýšená hladina nikotinu a některých rakovinotvorných sloučenin. To samozřejmě znamená, že vědci získali jenom malý přehled o potenciálně závažnějších dlouhodobých zdravotních účincích, které vznikají až po letech užívání těchto výrobků.

Studie prokázala, že množství toxických látek, jako jsou nitrosaminy, oxid uhelnatý a těkavé organické sloučeniny, je u vaperů stejné nebo nižší než u kuřáků. U lidí, kteří nepoužívali žádné nikotinové výrobky, byly hladiny těchto látek ale ještě nižší.

Problém mladých

Podle výzkumu se mezi dospělými v Anglii s příchodem vapování snížil počet kuřáků klasických cigaret, problém je, že tento trend se neprojevuje mezi mladšími lidmi. Prodej elektronických cigaret je tam sice pro lidi do 18 let nezákonný, ale podle průzkumů se na středních školách zákaz nedodržuje.

Hlavní příčinou jsou levné jednorázové vapovací cigarety, které se prodávají s mnoha „dětskými“ příchutěmi, jako jsou gumoví medvídci, cukrová vata, vafle nebo kobliha.

Autoři studie vyzvali ke zpřísnění předpisů i jejich lepší vymáhání, což by mělo vyřešit „dramatický nárůst“ mladých lidí užívajících jednorázové e-cigarety. To znamená věnovat se více reklamě, balení nebo marketingu těchto jednorázových výrobků pro mladé lidi – například podobným způsobem, jaký funguje u klasických tabákových produktů.

Elektronické cigarety v Česku

V České republice se toho ví o kouření elektronických cigaret mnohem méně. Podle loňského průzkumu zadaného jednou z nadnárodních tabákových společností jsou v Česku asi dva miliony kuřáků. Z nich asi tři čtvrtiny kouří klasické cigarety, čtvrtina používá zařízení na zahřívaný tabák a pětina elektronické cigarety.

Existují ale, podobně jako v Británii, významné rozdíly podle věku. Zatímco lidé nad 55 let upřednostňují klasické cigarety, u mladých lidí ve věku 25 až 44 let je už typické využívat zařízení na zahřívaný tabák a e-cigarety. Tyto „modernější způsoby kouření“ jsou také oblíbenější u lidí do 25 let.