Hory tuku velké jako plejtvák. Olej vylitý do odpadu ničí kanalizace

Londýn před Vánocemi řešil problém, se kterým se toto město potkává v době svátků stále častěji – kanály ucpané gigantickými tukovci. Směs oleje a odpadu vytvořila zátku velkou jako autobus, která ucpala místní kanalizaci.

Tukovce neboli fatbergy jsou obrovské hroudy odpadu ve stokách. Jejich základ tvoří tuky, oleje a vosky – nejčastěji se jedná o odpad, který lidé vylijí do záchodů. Oleje se ve stokách spojí s ostatním odpadem, například plenami, vlhčenými ubrousky a podobně – a dohromady tam pak vytvoří masivní těleso schopné výrazně snížit průtok.

V případě předvánočního Londýna dokonce tukovce stoky úplně ucpaly. Ten největší, který musel být letos před svátky odstraněn, vážil 40 tun a byl velký přibližně jako typický londýnský dvoupatrový autobus. Masa tukovce byla tak kompaktní a odolná, že ji likvidovali zaměstnanci městských služeb nejprve pomocí vodních trysek a pak manuálně po dobu tří týdnů. Tukovec omezil průtok vody o 80 procent, což způsobilo ohrožení zásobování města vodou.

Nejednalo se přitom o zdaleka největší podobný útvar. Rekord drží stotřicetitunový tukovec, který ucpal stoky v londýnské čtvrti Whitechapel v roce 2017 – byl tedy velký asi jako největší plejtvák.

Co s tím?

Lití oleje do dřezu nebo záchodu patří k neblahým štědrovečerním „tradicím“ také v České republice. Právě v této době se totiž nejvíc smaží – bez kapra si většina Čechů Vánoce nedokáže představit. V odpadním potrubí pak olej ztuhne a vytváří výše popsané tukovce.

  

Olej je však možné používat opakovaně – na jedné dávce se může smažit až třikrát, aniž by to způsobovalo nějaké zdravotní riziko. Jediné, co je potřeba, je po zchladnutí olej přecedit přes jemný filtr – například ten, který se používá na překapávanou kávu. Před opakovaným použitím by se měl olej uskladnit na tmavém místě.

Pokud už olej nejde používat, dá se snadno zlikvidovat rovnou několika způsoby. Po použití by se měl zchladit a uzavřít do nerecyklovatelné nádoby – například kartonu od mléka. Uzavřené nádoby by se pak měly odložit do sběrného dvora nebo vyhodit do speciální popelnice, které jsou na tento druh odpadu určené – mají černou barvu a oranžové víko.

Pokud jde o tuk, který při nižších teplotách dobře tuhne, je možné ho uložit do plechovky – když se v lednici nebo mrazáku „zatáhne“, jde vyškrábnou a vyhodit do běžného komunálního odpadu.

Změna po Novém roce

Od roku 2020 se situace ještě změní. Obce totiž budou muset celoročně zajistit místa, kam můžou lidé odkládat jedlé oleje a tuky. Ministerstvo životního prostředí tím chce zvýšit recyklaci a snížit riziko, že oleje skončí v odpadních vodách. Doposud se třídily tuky dobrovolně. Nově obce buď musí přistavit speciální kontejnery, anebo se tento odpad bude sbírat ve sběrných dvorech, popsal Ondřej Charvát z tiskového oddělení ministerstva.

Zásadní změny ve sběru i využití odpadů čekají ale Česko až od roku 2021, kdy by měly začít platit nové odpadové zákony. Začátkem prosince je schválila vláda a po Novém roce o nich bude jednat sněmovna.

Řada obcí třídí jedlé oleje či tuky dobrovolně už v současnosti a čísla rostou. Zatímco v roce 2016 je vybíralo z celkového počtu 6258 obcí pouze deset procent, o rok později se počet zvýšil na zhruba 900. Vytřídily 192 tun použitých olejů a tuků.

Kromě lepší recyklace odpadů chce ministerstvo životního prostředí podpořit snahu o využití neropných zdrojů v ČR v různých odvětvích průmyslu – gumárenském, dřevařském nebo i v energetice. „Upravené odpadní oleje se dají přidávat k pohonným hmotám (výroba biopaliv), nejjednodušší ale je jejich energetické využití při výrobě tepla a elektřiny,“ uvedl Charvát.