Mravenec-Drákula umí nejrychlejší pohyb v přírodě. Kusadly cvaká rychlostí 320 kilometrů za hodinu

Titul nejrychleji se pohybujícího živočicha na světě připadl nově tropickému druhu mravence, který se vyskytuje v Africe a Asii. Drobný hmyz může podle vědců pohybovat svými kusadly rychlostí více než 320 kilometrů za hodinu.

To je u zvířete vůbec nejrychlejší pohyb, jaký byl dosud zaznamenán, uvedli biologové. Mravenec druhu Mystrium camillae, přezdívaný díky velikosti jeho čelistí mravenec-Drákula, tak předčil i rychlost běhu geparda nebo mávání křídel sokola stěhovavého.

Mravenci využívají prudký pohyb kusadly k útoku, při němž svou kořist omráčí a zabijí. Kusadla podle odborníků pohánějí tím, že k sobě přitisknou jejich hroty a vnitřním tlakem je „nabíjí“, což nakonec vede k tomu, že jeden hrot sklouzne po ploše druhého. Pohyb lze přirovnat k lidskému lusknutí prstů – ale řádově rychlejšímu.

Vědci dokázali zjistit přesnou rychlost, jakou mravenec svými kusadly pohybuje, až s příchodem technologie pro vysokorychlostní záznam, která se objevila v posledních deseti letech. Do té doby nebyly žádné přístroje schopné tento pohyb zaznamenat. Aby biologové lépe pochopili, jak mravenec tento bleskový pohyb provede, použili i rentgenový záznam.

Mravenci druhu Mystrium camillae se vyskytují v tropických oblastech Afriky a Asie. Žijí ve velkých koloniích pod zemí nebo uvnitř kmene stromů. Zajímaví jsou zejména způsobem obživy, dospělý jedinec totiž není schopen trávit pevnou potravu. Živí se tak, že nosí kořist svým larvám a sami pak vykoušou v larvě díru a pijí její krev. Odborníci popisují tento postup jako takzvaný „sociální žaludek“.