Alkoholismus se v Praze léčí už sedmdesát let. Zvláštní výzvou jsou zelené vdovy

Před sedmdesáti lety, 7. září 1948, zahájilo pod vedením lékaře Jaroslava Skály v budově u kostela svatého Apolináře činnost protialkoholní oddělení Psychiatrické kliniky 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.

Video Události
video

Události: Každá desátá žena v Česku užívá alkohol rizikově

Oddělení se postupně rozšiřovalo a vznikaly zde unikátní léčebné programy, většinou první svého druhu v Československu, ale i ve světě. Například první protialkoholní záchytná stanice (1951) nebo ambulance pro závislosti u dětí (1957).

„V roce 1997 přibyl první oficiální metadonový substituční program na území České republiky a o pět let později ambulance pro pacienty závislé na nealkoholových drogách. Svoji činnost zde od roku 1948 provozuje také KLUS, nejstarší, nepřetržitě činný socioterapeutický klub pro závislé v Česku,“ vypočítává mezníky v činnosti protialkoholního centra profesor Michal Miovský, přednosta Kliniky adiktologie, která byla v Apolináři založena v roce 2012.

Specifika zdánlivě šťastných žen 

Významným léčebným programem, o nějž se původní protialkoholní oddělení rozšířilo, byla specializovaná pobočka pro léčbu žen závislých na alkoholu, která vznikla v roce 1971 ve středočeských Lojovicích. Klinika nyní poskytuje ženám ústavní odvykací léčbu komunitního typu s minimální délkou 12 týdnů (doporučenou délkou 17 týdnů) na lůžkovém oddělení a v ambulanci.

„Léčba závislosti u žen tvoří jedno z ohnisek činnosti kliniky – a to jak v samotném léčebném provozu a rehabilitaci, tak i ve výuce a výzkumu. Navazujeme zde na velmi úspěšnou práci dr. Luďka Kubičky, který se výzkumem specifik ženské léčby systematicky zabýval právě na souboru pacientek léčících se na oddělení vzniklém v roce 1971,“ říká přednosta kliniky adiktologie Petr Popov.

„Do výzkumu zapojujeme již studenty a například na fenomén tzv. zelených vdov nebo specifika osamělého pití u žen bylo zaměřeno již několik diplomových prací,“ dodává. Na ženském oddělení se podařilo také úspěšně implementovat profesi adiktologa.

Odborníci v dané oblasti stále zaznamenávají předsudky, a přestože se ženský alkoholismus nevyhýbá žádné společenské skupině, jsou pacientky laickou i odbornou veřejností stigmatizovány.

„Proto se ženy, u nichž je závislost na alkoholu vnímána negativněji než u mužů, často obávají vystoupit z anonymity a vyhledat odbornou pomoc. Přitom závislost na alkoholu se u nich rozvíjí po kratší době pití a menších dávkách alkoholu než u mužů. K překážkám v léčbě patří také jejich těhotenství či péče o dítě,“ vysvětluje psychoterapeut ženského lůžkového oddělení adiktologické kliniky Jiří Heller.

Proti alkoholismu na internetu

Klinika ale při léčbě ženské závislosti na alkoholu nezůstala pouze u své tradiční disciplíny, kterou je léčba chronických uživatelek. Nově se zabývá také prevencí a ženám jsou věnovány samostatné části nového webu www.alkoholpodkontrolou.cz. Součástí poslední kampaně zaměřené na souvislost mezi pravidelným pitím a rizikem vzniku rakoviny byla témata spojená např. s rakovinou prsu a dalšími onemocněními.

Každá desátá dospělá žena v České republice pije alkohol způsobem, který jí může způsobit zdravotní problémy.