Spaliny z uhelných elektráren mohou zkracovat délku dětského života

Čtrnáct let trvající výzkum potvrdil, že znečištění může u dětí zkracovat telomery – to znamená, že zkracuje délku života.

Mezinárodní vědecký tým zkoumal děti narozené v okolí uhelné elektrárny Tongliang v Číně. Dokázal, že děti narozené v době, kdy tato elektrárna znečišťovala ovzduší, měly kratší telomery než děti narozené poté, co elektrárna ukončila provoz.

Telomery jsou specializované části DNA, které umožňují chromozomům, aby se během buněčného dělení správně kopírovaly. Jenomže při každém dělení se telomery zkracují, což vede k pomalé ztrátě genetické stability. Neboli: zkrácené telomery představují vyšší riziko genetických poruch, vzniku rakoviny, úpadku rozumových schopností, stárnutí a v důsledku také předčasné smrti.

Vědci analyzovali délku telomerů u 255 novorozenců – přibližně polovina z nich se narodila, když ještě elektrárna fungovala, druhá půlka až po jejím uzavření, když se už kvalita ovzduší ve městě zlepšila. Telomery pocházely z krve odebrané z pupeční šňůry novorozenců.

Ve vzorcích odebraných od dětí narozených za provozu uhelné elektrárny našli vědci více známek vystavení takzvaným polycyklickým aromatickým uhlovodíkům. To jsou látky, které vznikají během nedokonalého spalování fosilních paliv – jsou toxické, řada z nich je i mutagenních a karcinogenních.

Zvýšené množství těchto známek vystavení aromatickým uhlovodíkům souvisí s kratšími telomery a také s nižší úrovní proteinu BDNF, který souvisí s nervovým vývojem.

Negativní důsledky zatím nebyly prokázány

Další testy nicméně neprokázaly, že by u dětí, které později vědci testovali, když dosáhly věku dvou let, došlo vlivem zkrácených telomerů k nějakému zpomalení vývoje. Nemohou však vyloučit, že se takové problémy objeví později, až děti dospějí nebo budou stárnout. „Víme, že délka telomerů při narození ovlivňuje riziko vzniku nemocí i desítky let poté, v dospělosti,“ uvedli vědci. „Je potřeba další výzkum, který by se roli délky telomerů věnoval více.

Kromě všech těchto poznatků tato studie také potvrdila, že uzavření uhelné elektrárny mělo pozitivní dopad na zdraví obyvatel v této oblasti.

Podobné výsledky přinesla již na podzim loňského roku jiná studie, která zkoumala 641 dětí v rámci belgického zdravotnického projektu. Také v ní se ukázalo, že jakmile je znečištění ovzduší vyšší, vede to ke zkracování délky telomerů – každých 5 mikrogramů na metr krychlových navíc vedlo o zkrácení telomerů o 9 procent. Nejvíce zranitelné vůči tomu byly matky ve druhém trimestru těhotenství.