Proč ženy nosí děti častěji na levém boku? Vědci našli odpověď na starou záhadu

Nošení dětí je větší věda, než se zdá. Nový výzkum popsal, že nejen lidé, ale také jiní savci upřednostňují nošení mláďat na levé straně. Dlouho nevyřešenou otázkou však bylo proč.

Vědci ví už řadu let, že ženy raději nosí své děti na levé straně těla. Respektive: když má žena dítě před sebou a drží ho na hrudi nebo břiše, má tendence pozicovat na levou stranu. Již dlouho se spekuluje proč. Převládá odpověď, že je to kvůli lepší komunikaci: informace z levé strany totiž zpracovává pravá mozková hemisféra.

„Pravá hemisféra mozku kontroluje mnoho aspektů našeho společenského chování,“ popsal jeden ze spoluautorů nové práce, Dr. Andrej Giljov. „Proto umožňuje větší zapojení pravé hemisféry optimální zpracování důležitých společenských informací,“ dodává vědec.

Nyní se navíc zdá, že tento fenomén má velmi staré kořeny. V nové práci totiž vědci popsali, že na levé straně těla nosí mláďata řada dalších savců. Dokázali to na dvou druzích: u mrožů ledních a kaloňů indických – létajících savců podobných netopýrům.

Matkám savců toto umístění zřejmě umožňuje lépe si všímat a rychleji a přesněji reagovat na chování potomků – zejména proto, že jejich pravá hemisféra je specializovaná na rozpoznávání emocí a analýzu i rozpoznávání obličejů.

Mroži i kaloni: stejný princip funguje na vodě i ve vzduchu

Stejný fenomén popsaly u řady druhů primátů už dřívější studie, ke své matce také přistupují z levé strany mláďata zvířat, která se hned po narození pohybují; jedná se například o ovce nebo soby.

Doktor Giljov a jeho kolegové se nyní pokusili najít jiné savce, jejichž samice také nosí mláďata na břiše, stejně jako primáti. Díky pozorování kaloňů a mrožů se jim to podařilo: sledovali 73 samic mrožů s mláďaty a dokonce 266 kaloních samic s mláďaty.

Oba tyto druhy jsou zajímavé i tím, že žijí značně odlišným způsobem než primáti (a tedy i lidé) – kaloni ve vzduchu a mroži na vodě. Oba druhy ve výzkumu ukázaly, že silně upřednostňují levou polovinu těla – samice mládě držely právě na této straně.

Expertka na chování savců Gillian Forresterová pro Guardian dodala, že preference pro levou stranu může mít ještě další příčiny – řada prací například naznačuje, že levá polovina lidského obličeje odráží více emocí než ta pravá. Dítě z ní tak může vyčíst více informací a ona ho současně může lépe sledovat. „Zdá se, že jde o opravdu hodně starou evoluční záležitost. Když pochopíme evoluční historii toho, jak je náš mozek organizován, budeme lépe schopní chápat, proč se chováme tak, jak se chováme,“ uvedla.